Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Personalbild Cecilia Hadding

Cecilia Hadding

Läkare/Doktorand. Jag forskar om avhoppare från sekter. Detta med fokus på bemötande och kulturformulering i vårdmöten samt mental hälsa. Jag undervisar även inom dessa områden på läkarprogrammet.

 

Kontakt

E-post
Plats
KA11, Plan 0, NUS, Enheten för Professionell utveckling Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling
Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling

Jag är läkare och doktorand. Jag forskar om avhoppare från sekter. Detta med fokus på bemötande och kulturformulering i vårdmöten samt mental hälsa. 

Doktorandprojektet heter Former cult members´ experiences and symptoms, with focus on mental health, cultural formulation and the healthcare meeting’.

Avhoppare från sekter får i den här forskningen stå som exempelgrupp för patienter med osynlig kulturell kontext och potentiell traumatisering. De har lämnat en kontext och finner nya sätt att skapa mening. Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att förstå, bemöta och hjälpa personer med olika kulturell bakgrund. Det är en viktig pusselbit för en säker, effektiv och god sjukvård.

Jag undervisar/handleder också studenter på läkarprogrammet inom professionell utveckling, medicinsk psykologi, bemötande och kulturformulering.