Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Dan Borglund

Dan Borglund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
Universitetspedagogiskakonferensen 2019: Helhetssyn på undervisning - kropp, känsla ochkognition i akademin : 12-12
Borglund, Dan; Gruber, Michael