Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Danielle Wilde

Danielle Wilde

Min forskning och undervisning väcker frågor kring den sociala, ekologiska och materiella hållbarheten av mänskligt handlande, och designens roll däri.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor till Designhögskolan vid Umeå universitet
Anknytning

Bakgrund

Jag är född i Australien och har bott i Frankrike, Tyskland, Danmark, USA, Storbritannien och Japan. Jag har en doktorsexamen från Monash University (konst, design och arkitektur) och CSIRO (Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization / Material Science and Engineering); och en masters (interaktionsdesign), från Royal College of Art, London. Jag flyttade till Umeå i mars 2022, från Danmark, där jag grundade och drev Syddansk Universitets (SDU) BodyBio|Soft Lab, och nyligen öppnade FoodLab. Jag kom till universitetsvärlden ganska sent sent efter en karriär inom teater och performance, följt av forskning och talskrivning (för två ledande forskare i Australien och en premiärminister). Jag har arbetat som kock i New York, trapetsist i Paris och har kört en BMW GS-motorcykel, solo, runt Australien.

Parallellt med min professur vid Umeå behåller jag en deltjänst vid institutionen för sociologi, miljö och företagsekonomi vid SDU i Esbjerg, där jag koordinerar lokala insatser kring FUSILLI-projektet (fusilli-project.eu / koldingfood2030.dk), arbetar nära med Kolding kommun och hjälperr tolv deltagande städer över hela Europa att utveckla och implementera Food Living Lab-färdplaner för att omvandla sina matsystem till att bli mer hållbara. Jag sitter i det akademiska rådet vid Estonian Academy of Art, Tallin; är biträdande redaktör för She Ji: The Journal of Design, Economics and Innovation; sitter i den internationella rådgivande nämnden för forskningsplattformen Collaborative Future-Making vid Malmö högskola, Sverige; och är en av grundarna av forskningskollektivet Feeding Food Futures. Jag handleder för närvarande doktorer vid: SDU, RMIT, KU Leuven, University of Salzburg och Estonian Academy of Art.

Vad jag gör på Designhögskolan?

Min forskning och undervisning väcker frågor kring den sociala, ekologiska och materiella hållbarheten av mänskligt handlande, och designens roll däri. Jag använder experimentella metoder för att undersöka hur förkroppsligat engagemang i världens materialiteter kan hjälpa människor att tänka på nya sätt; utveckla nya möjligheter för framtida åtgärder som kan genomföras idag; alternativa svar på utmaningar vi står inför, oavsett om dessa är planetariska eller rör naturen inom oss. Jag använder performativa och probiotiska metoder, deltagande och spekulativ forskning genom design, för att öppna upp nya sätt att tänka, genom att röra sig, skapa och göra. Jag bedriver pedagogisk forskning, för att infrastrukturera nya roller för design under det tjugoförsta århundradet, bland annat genom biodesign och design med levande varelser. Samtidigt utmanar jag designerns roll som tillverkare av saker, produkter, kulturella artefakter eller tjänster, och hävdar att designerns roll är att undersöka relationer och beroenden och göra så lite som möjligt: ​​att utnyttja kreativa designmetoder som syftar till deltagande och samarbete med målet att stärka människors inidividuella aktörskap – att förstå vad de behöver för att återskapa världen omkring dem, och vidta åtgärder för att både människor och icke-människor ska kunna blomstra. Mycket av min forskning, undervisning och metodutveckling är fokuserad på mat (ur multiartsperspektiv).

Prata med mig om:

  • Mat som en angelägenhet för multipla arter
  • Samhällsförändringsprocesser
  • Deltagande forskning genom design