"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sustainable Food Transitions

Forskargrupp Forskargruppens mål är att underlätta övergången till hållbara, hälsosamma och välsmakande matvanor där historiska, kulturella och sociala konsumtionsmetoder är av stor betydelse och det kulinariska hantverket är centralt. Forskargruppen arbetar för att överbrygga de rådande diskurserna kring hållbarhet inom kost och måltider.

Vision

  • Att förstå och underlätta samhällets övergång till livsmedel som är hållbara, hälsosamma och välsmakande.
  • Att utveckla hållbarhetskompetensen vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Under uppstartsmötet för Sustainable Food Transitions diskuterade vi de utmaningar som världen står inför när vi försöker ändra matvanor för att bli mer hållbara, hälsosamma och välsmakande. För att underlätta denna förändring är det absolut nödvändigt att vi belyser ett brett spektrum av fenomen som påverkar våra matval och att vi utforskar det komplexa sambandet mellan dessa fenomen.

För det första måste vi få en förståelse för vad som får människor att vilja köpa vissa typer av livsmedel. Detta innefattar aspekter som ekonomi, nödsituationer, vilka livsmedel som är lätta att hitta och köpa och inflytandet från människor och företag som producerar och säljer livsmedel. Vi måste också se hur den offentliga sektorn kan integrera aspekter av mat och ätande som förebyggande hälsorelaterade åtgärder och hjälpa människor att göra välinformerade, hållbara konsumtionsval.

För det andra måste vi ta hänsyn till hur matvalen har förändrats över tid och i olika kulturer. Detta innebär att man måste titta på historien om hur människor har använt mat för att kontrollera andra, hur växter har använts i olika samhällen och hur världens klimat har förändrats. Vi måste också tänka på hur olika människor i olika kulturer ser på mat och hur deras tro och värderingar påverkar vad de äter.

Slutligen behöver vi beakta vikten av hur smaken påverkar våra matval. Detta innebär att vi måste titta på hur människor kan samarbeta för att skapa nya och välsmakande livsmedel, hur vi kan göra det lättare för människor att ändra sina matvanor och hur vi kan se till att maten är trevlig att äta. Eftersom smaker inte bildas i ett socialt vakuum måste vi förstå vad som motiverar människor att äta vissa livsmedel och hur dessa motiv kan påverkas av saker som kostråd, familj och vänner och de situationer där vi äter. För att kunna genomföra dessa förändringar är det viktigt att se den betydelse som livsmedelsproducenter, trendsättare och influencers har för att forma våra matval.

 

Länkar till pågående projekt: 

Dietist på distans (DiOn) 

HealthFerm

Locality

Smak för framtiden

Förrådshushållning i en grön restaurangbransch

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Designhögskolan, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap
Senast uppdaterad: 2023-08-15