"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Danielle Wilde

Min forskning och undervisning väcker frågor kring den sociala, ekologiska och materiella hållbarheten av mänskligt handlande, och designens roll däri.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Min forskning och undervisning väcker frågor kring den sociala, ekologiska och materiella hållbarheten av mänskligt handlande, och designens roll däri. Jag använder experimentella metoder för att undersöka hur förkroppsligat engagemang i världens materialiteter kan hjälpa människor att tänka på nya sätt; utveckla nya möjligheter för framtida åtgärder som kan genomföras idag; alternativa svar på utmaningar vi står inför, oavsett om dessa är planetariska eller rör naturen inom oss. Jag använder performativa och probiotiska metoder, deltagande och spekulativ forskning genom design, för att öppna upp nya sätt att tänka, genom att röra sig, skapa och göra. Jag bedriver pedagogisk forskning, för att infrastrukturera nya roller för design under det tjugoförsta århundradet, bland annat genom biodesign och design med levande varelser. Samtidigt utmanar jag designerns roll som tillverkare av saker, produkter, kulturella artefakter eller tjänster, och hävdar att designerns roll är att undersöka relationer och beroenden och göra så lite som möjligt: ​​att utnyttja kreativa designmetoder som syftar till deltagande och samarbete med målet att stärka människors inidividuella aktörskap – att förstå vad de behöver för att återskapa världen omkring dem, och vidta åtgärder för att både människor och icke-människor ska kunna blomstra. Mycket av min forskning, undervisning och metodutveckling är fokuserad på mat (ur multiartsperspektiv).

Prata med mig om:

  • Mat som en angelägenhet för multipla arter
  • Samhällsförändringsprocesser
  • Deltagande forskning genom design
London: Design Research Society 2023
Frascara, Jorge; Gardien, Paul; Noël, Guillermina; et al.
This space intentionally left [blank]: Proceedings from the 10th nordic design research conference Norrköping 12-14th june 2023
Hazal Oktay, Nesli; Wilde, Danielle; Kuusk, Kristi
Mindtrek ’23: Proceedings of the 26th international academic mindtrek conference, New York: ACM Press 2023 : 309-312
Tomico, Oscar; Altarriba, Ferran; Keune, Svenja; et al.
Mindtrek '23: Proceedings of the 26th International Academic Mindtrek Conference, ACM Digital Library 2023 : 309-312
Tomico, Oscar; Altarriba, Ferran; Keune, Svenja; et al.
International Journal of Human-Computer Interaction
Wilde, Danielle; Lenskjold, Tau
proceedings of nordes 2023: this space intentionally left [blank], Design Research Society 2023 : 437-440
Wilde, Danielle; Lenskjold, Tau
Proceedings of the Participatory Design Conference 2022 - Volume 2, New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2022 : 210-214
Dolesjova, Marketa; Wilde, Danielle; Davis, Hilary; et al.
DRS2022: Bilbao, Design Research Society 2022 : 1-18
Lenskjold, Tau; Wilde, Danielle
Plug-ins: design for city making in Barcelona, Barcelona: ACTAR 2022 : 297-307
Tomico, Oscar; Wilde, Danielle
Futures: The journal of policy, planning and futures studies, Elsevier 2022, Vol. 136
Wilde, Danielle
Temes de Disseny, Barcelona: Elisava Barcelona School of Design and Engineering 2022, (38) : 8-19
Wilde, Danielle; Del Corral, Anna; Silvestre, Elisabet; et al.
PDC 2022: Embracing Cosmologies: Expanding Worlds of Participatory Design: Proceedings of the 17th Participatory Design Conference: Volume 2: Exploratory Papers, Workshops, Places, Situated Actions and Doctoral Colloquium, Association for Computing Machinery (ACM) 2022 : 179-185
Wilde, Danielle; Karyda, Mary; Østergaard Fog, Iben
C&C '21: Creativity and Cognition
Dolejšová, Markéta; Ampatzidou, Cristina; Houston, Lara; et al.
Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, Association for Computing Machinery (ACM) 2021, Vol. 5, (4)
Paredes, Luis; McMillan, Caroline; Chan, Wan Kyn; et al.
DIS '20: Proceedings of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, Association for Computing Machinery (ACM) 2020 : 979-991
Altarriba Bertran, Ferran; Duval, Jared; Márquez Segura, Elena; et al.
IDC '20: Proceedings of the 2020 ACM Interaction Design and Children Conference: Extended Abstracts, Association for Computing Machinery (ACM) 2020 : 46-53
Chisik, Yoram; Bertran, Ferran Altarriba; Schaper, Marie-Monique; et al.
DIS 2020 Companion: Companion Publication of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, Association for Computing Machinery (ACM) 2020 : 377-380
Davis, Hilary; Wilde, Danielle; Altarriba Bertran, Ferran; et al.
interactions, Association for Computing Machinery (ACM) 2020, Vol. 27, (5) : 34-39
Dolejšová, Markéta; Davis, Hilary; Bertran, Ferran Altarriba; et al.
DIS '20: Proceedings of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, Association for Computing Machinery (ACM) 2020 : 993-1004
Dolejšová, Markéta; Wilde, Danielle; Altarriba Bertran, Ferran; et al.
DIS 2020 Companion: Companion Publication of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, Association for Computing Machinery (ACM) 2020 : 381-384
Dolešová, Markéta; Van Gaalen, Sjef; Wilde, Danielle; et al.
DIS '20: Proceedings of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, Association for Computing Machinery (ACM) 2020 : 2189-2200
Honauer, Michaela; Wilde, Danielle; Hornecker, Eva
IEEE Computer Graphics and Applications, IEEE 2020, Vol. 41, (1) : 74-86
Karyda, Maria; Wilde, Danielle; Kjærsgaard, Mette Gislev
She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, Elsevier 2020, Vol. 6, (2) : 170-212
Wilde, Danielle
Proceedings of the 4th biennial research through design conference: 19-22/03/2019
Aleksejeva, Jekaterina; Biedermann, Paul Robert; Gavriliuc, Iulia; et al.
CHI PLAY '19 Extended Abstracts: Extended Abstracts of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play Companion Extended Abstracts, Association for Computing Machinery (ACM) 2019 : 829-834
Bertran, Ferran Altarriba; Duval, Jared; Isbister, Katherine; et al.
CHI '19: Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Bertran, Ferran Altarriba; Jhaveri, Samvid; Lutz, Rosa; et al.
CHI PLAY '19: Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, Association for Computing Machinery (ACM) 2019 : 225-237
Bertran, Ferran Altarriba; Wilde, Danielle; Berezvay, Ernő; et al.
DIS '19 Companion: Companion Publication of the 2019 on Designing Interactive Systems Conference 2019 Companion, Association for Computing Machinery (ACM) 2019 : 361-364
Dolejšová, Markéta; Altarriba Bertran, Ferran; Wilde, Danielle; et al.
The International Journal of Food Design, Intellect Ltd. 2019, Vol. 4, (1) : 3-37
Wilde, Danielle; Altarriba Bertran, Ferran
DIS '18 Companion: Proceedings of the 2018 ACM Conference Companion Publication on Designing Interactive Systems, New York: 2018 : 243-248
Altarriba Bertran, Ferran; Jhaveri, Samvid; Lutz, Rosa; et al.
Experiencing Food, Designing Dialogues: Proceedings of the 1st International Conference on Food Design and Food Studies (EFOOD 2017), October 19-21, 2017, Lisbon, Portugal, CRC Press 2018 : 3-6
Altarriba Bertran, Ferran; Wilde, Danielle
NordiCHI '18: Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Association for Computing Machinery (ACM) 2018 : 922-927
Biedermann, Paul; Aleksejeva, Jekaterina; Mikkonen, Jussi; et al.
NordiCHI '18: Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Association for Computing Machinery (ACM) 2018 : 819-831
Nägele, Larissa Vivian; Wilde, Danielle; Ryöppy, Merja
Dobras, São Paulo: Brazilian Association of Fashion Studies and Researches (Abepem) 2018, Vol. 11, (23) : 197-217
Valle Noronha, Julia; Wilde, Danielle
DIS '18 Companion: Proceedings of the 2018 ACM Conference Companion Publication on Designing Interactive Systems, Association for Computing Machinery (ACM) 2018 : 419-422
Vannucci, Erica; Marshall, Justin; Altarriba Bertran, Ferran; et al.
TRANSnational STS, Society for Social Studies of Science Annual Conference, Sidney, Australia, August 29 - September 1, 2018
Wilde, Danielle
DIS '18: Proceedings of the 2018 Designing Interactive Systems Conference, Association for Computing Machinery (ACM) 2018 : 201-213
Wilde, Danielle; Marti, Patrizia
Informatics, MDPI 2018, Vol. 5, (1)
Wilde, Danielle; Underwood, Jenny
DIS '17: Proceedings of the 2017 Conference on Designing Interactive Systems, Association for Computing Machinery (ACM) 2017 : 915-927
Beuthel, Janne Mascha; Wilde, Danielle
CHI '17: Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Association for Computing Machinery (ACM) 2017 : 5158-5170
Wilde, Danielle; Vallgårda, Anna; Tomico, Oscar
TEI '16: Proceedings of the TEI '16: Tenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, Association for Computing Machinery (ACM) 2016 : 774-777
Tomico, Oscar; Wilde, Danielle
MUX: the journal of mobile user experience, Springer 2016, Vol. 5
Tomico, Oscar; Wilde, Danielle
MobileHCI '15: Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, Association for Computing Machinery 2015 : 1138-1141
Lucero, Andrés; Wilde, Danielle; Robinson, Simon; et al.
MobileHCI '15: Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, Association for Computing Machinery 2015 : 1179-1186
Tomico, Oscar; Wilde, Danielle
Proceedings of the 4th Participatory Innovation Conference 2015, The Hague University of Applied Sciences 2015 : 386-393
Wilde, Danielle
Tangible Means - experiental knowledge through materials: Proceedings of the International Conference 2015 of the Design Research Society Special Interest Group on Experiential Knowledge, Design School Kolding 2015 : 21-33
Wilde, Danielle; Underwood, Jenny; Pohlner, Rebecca
TEI '14: Proceedings of the 8th International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, New York, NY, United States: Association for Computing Machinery (ACM) 2014 : 97-104
Walmink, Wouter; Wilde, Danielle; Mueller, Florian 'Floyd'
DIS '14: Proceedings of the 2014 conference on Designing interactive systems, ACM Press 2014 : 365-374
Wilde, Danielle; Underwood, Jenny; Pohlner, Rebecca

Forskargrupper

Forskningsledare
Sympoietic Collaboratory
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

21 augusti 2023 till 20 augusti 2025
Se film om Danielle Wildes forskning