"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Demian Hauptmann

Doktorand i naturgeografi med fokus på biogeokemi i vattendrag.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A4 32 15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning fokuserar på utsläpp av växthusgaser från boreala bäckar i relation till markanvändning och klimatförändringar. Huvuddelen av doktorandprojektet kommer att omfatta övervakning av hydrologi och biogeokemi i bäckar och deras strandzoner före och efter kalavverkning. Genom att undersöka hydrologiska och biogeokemiska processer som potentiella drivkrafter för kolets väg i bäckar och dess strandzon, vill jag ta reda på hur skogsbruk (kalavverkning) och klimatförändringar påverkar storleken på växthusgasutsläpp från bäckar.

Min forskning är knuten till ArcticCirc (Climate Impacts Research Centre)

Hydrobiologia, Springer Science+Business Media B.V. 2023, Vol. 850, (7) : 1699-1713
Hauptmann, Demian; Myrstener, Maria
Ecosystems (New York. Print), Springer-Verlag New York 2022, Vol. 25 : 1682-1699
Myrstener, Maria; Fork, Megan L.; Bergström, Ann-Kristin; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem