Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Elin Jonsson

Elin Jonsson

 • Presentation


  Om mig

  Jag är sedan 2013 anställd som doktorand på Juridiskt forum, där jag ägnar mig åt forskning och undervisning. Tidigare har jag bland annat jobbat som forskningsassistent och som utredare på Umeå kommun. Jag har en jur.kand. samt en fil.kand. i genusvetenskap, och mina intressen vad gäller såväl forskning som undervisning är till stor del knutna till feministisk teori och kritiska perspektiv på rätten.

  Forskning

  Mitt avhandlingsprojekt handlar om regleringen av föräldraskap och tar sin utgångspunkt i den svenska lagstiftningen om assisterad befruktning, adoption och fastställande av rättsligt föräldraskap. Med teoretiska angreppssätt från genusrättsvetenskap och poststrukturalism analyserar jag hur möjligheter till att bli förälder konstrueras inom dessa rättsområden. Fokus ligger både på formella bestämmelser och på resonemang och utgångspunkter i lagarnas förarbeten, då de på olika sätt utgör gränser runt vilka föräldraskap som ses som möjliga. Gränser som bland annat speglar antaganden om reproduktion, kön och sexualitet. I avhandlingen ställs detta också emot de föreställningar som finns om lagstiftningen som en neutral och konsekvent enhet. Jag ser forskningsområdet som intressant eftersom denna typ av regleringar har betydelse för hur såväl familjerelationer som identiteter formas.

  Undervisning

  Jag är involverad i undervisning på både grundläggande och avancerad nivå. Under 2017 undervisar jag på kurserna Barnrätt, Kön och rättvisa samt Rätten i socialt arbete.

  Fäll ihop