Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Elisabet Nylander

Elisabet Nylander

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Kontakt

E-post
Plats
7, Hud och STD-kliniken, målp Y11, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin, Dermatologi och venereologi
Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin, Dermatologi och venereologi

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter
Sexually transmitted infections (STI) from different points of view
STI är ett stort folkhälsoproblem. Våra projekt för att optimera omhändertagande, handläggning och resursutnyttjande:
1. Identifiering av riskgrupper och riskfaktorer för att förvärva en STI
2. Intervention i identifierade riskgrupper
3. Epidemiologin av behandlingsbara STI i olika populationer
4. Extra-genital klamydia
5. Psykosocial hälsa och klamydia
6. STI och internet
7. STI i olika populationer över tid
Vårt mål är ett funktionellt "Centrum för STI-forskning och metodutveckling".
Sammantaget ger detta ett differentierat omhändertagande beroende på individbaserade riskfaktorer, som tidigare inte definierats/identifierats/ beaktats till nytta för patienten, samhället och ekonomin och där intervention hos högriskpatienter kan göras på olika sätt och effektivt utvärderas.
-----------------------------------------------------------------------
Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?
Erosive Lichen Planus a generalized disease and not just a skin- and mucosal disease?
Vi studerar en svår hud-och slemhinnesjukdom, erosiv lichen planus (ELP), som är en kronisk, recidiverande och ärrbildande sjukdom sannolikt med autoimmun genes. ELP afficierar framför allt mun, genitalia och hud, men även andra organ. Symtomen är smärta, sveda, blödningar och sammanväxningar. Kunskapen om ELP är mkt ofullständig. Lidandet är stort och kan vara potentiellt livshotande. Kurativ behandling saknas. Vi studerar förekomst, symtom och molekylära förändringar som en del av att förstå etiologin. Vi har ett tvärprofessionellt synsätt och omhändertagandet kan bidra till att minska lidandet och förbättra för patientgruppen.

2019
Journal of Lower Genital Tract Disease, Lippincott Williams & Wilkins 2019, Vol. 23, (3) : 230-234
Andersson, Nirina; Preuss, Isabella; Boman, Jens; et al.
2019
American Journal of Men's Health, Sage Publications 2019, Vol. 13, (6)
Shayesteh, Alexander; Brulin, Christine; Nylander, Elisabet
2018
Sexually Transmitted Infections, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 94, (6) : 401-405
Andersson, Nirina; Carré, Helena; Janlert, Urban; et al.
2018
International Journal of STD and AIDS (London), Sage Publications 2018, Vol. 29, (4) : 396-403
Boman, Jens; Lindqvist, Helena; Forsberg, Lars; et al.
2018
Medicina Oral, Medicina Oral 2018, Vol. 23, (5) : e560-e563
Danielsson, Karin; Nylander, Elisabet; Sjöström, Mats; et al.
2018
Medicina Oral, Vol. 23, (4) : e449-e453
Danielsson, Karin; Olah, Joakim; Zohori-Zangeneh, Reza; et al.
2017
International Journal of STD and AIDS (London), Vol. 28, (5) : 476-479
Andersson, Nirina; Boman, Jens; Nylander, Elisabet
2017
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 97, (2) : 214-218
Danielsson, Karin; Ebrahimi, Majid; Nylander, Elisabet; et al.
2017
Acta Dermato-Venereologica, ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 2017, Vol. 97, (1) : 145-145
Nylander, Elisabet; Tunback, Petra
2017
Dermatology, S. Karger 2017, Vol. 233, (6) : 441-445
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Nylander, Elisabet
2016
Scientific Reports, Vol. 6
Gu, Xiaolian; Boldrup, Linda; Coates, Philip J; et al.
2016
Journal of dermatology (Print), Vol. 43, (8) : 928-933
Shayesteh, Alexander; Boman, Jens; Janlert, Urban; et al.
2016
Dermatology, Vol. 232, (5) : 586-591
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Brulin, Christine; et al.
2015
Journal of Investigative Dermatology, Vol. 135, (8) : 2077-2083
Gu, Xiaolian; Nylander, Elisabet; Coates, Philip J.; et al.
2015
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 95, (2) : 140-146
Gu, Xiaolian; Nylander, Elisabet; Coates, Philip J.; et al.
2014
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 94, (5) : 526-530
Danielsson, Karin; Coates, Philip J; Ebrahimi, Majid; et al.
2013
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (11) : 1410-1416
Danielsson, Karin; Boldrup, Linda; Rentoft, Matilda; et al.
2012
Oral Diseases, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 18, (Special Issue, Suppl. 1) : 21-21
Ebrahimi, Majid; Lundqvist, L.; Wahlin, Ylva-Britt; et al.
2012
Journal of Lower Genital Tract Disease, Vol. 16, (4) : 377-380
Ebrahimi, Majid; Lundqvist, Lotta; Wahlin, Ylva Britt; et al.
2012
Journal of Oral Pathology & Medicine, Wiley 2012, Vol. 41, (1) : 86-89
Nylander, Elisabet; Ebrahimi, Majid; Wahlin, Ylva-Britt; et al.
2011
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2011, Vol. 108, (13) : 730-733
Boman, Jens; Schneede, Jörn; Nylander, Elisabet
2011
International Journal of STD and AIDS (London), Sage Publications 2011, Vol. 22, (8) : 436-441
Carré, Helena; Lindström, Richard; Boman, Jens; et al.
2011
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 91, (4) : 392-397
Gu, Xiaolian; Nylander, Elisabet; Coates, Philip J; et al.
2011
Läkartidningen, Läkartidningen 2011, Vol. 108, (47) : 2433-2435
Shayesteh, Alexander; Nylander, Elisabet
2010
Läkartidningen, Vol. 107, (13-14) : 920-921
Boman, Jens; Nylander, Elisabet
2010
International journal of STD & AIDS, Vol. 21, (7) : 530-
Boman, Jens; Nylander, Elisabet
2010
Journal of Oral Pathology & Medicine
Ebrahimi, Majid; Nylander, Elisabet; Bäcklund, Bodil; et al.
2010
Läkartidningen, Vol. 107, (9) : 596-599
Sahlgren, Hanna Milerad; Sjöberg, Inga; Nylander, Elisabet
2008
Sexually Transmitted Infections, Vol. 84, (3) : 239-242
Carré, Helena; Boman, Jens; Österlund, A; et al.
2008
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 88, (2) : 187-188
Carré, Helena; Edman, Anne-Christine; Boman, Jens; et al.
2007
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 87, (4) : 367-368
Nylander, Elisabet; Wahlin, Ylva-Britt; Lundskog, B; et al.
2006
Journal of Investigative Dermatology, Vol. 126, (1) : 137-141
Gu, Xiaolian; Lundqvist, Elisabet N; Coates, Philip J; et al.
2006
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Vol. 20, (6) : 661-666
Nylander Lundqvist, Elisabet; Wahlin, Ylva-Britt; Bergdahl, M; et al.
2005
Läkartidningen, Vol. 102, (7) : 468-71
Carré, Helena; Boman, Jens; Gärdén, Bodil; et al.
2005
Läkartidningen, Vol. 102, (47) : 3538-3541
Mellenius, Harriet; Boman, Jens; Nylander, Elisabet; et al.
2005
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Vol. 26, (4) : 251-256
Nylander Lundqvist, Elisabet; Bergdahl, Jan