"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elisabet Nylander

Professor i Dermatologi och Venereologi

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Dermatologi och venereologi
Plats
7, Hud och STD-kliniken, målp Y11, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter
Sexually transmitted infections (STI) from different points of view
STI är ett stort folkhälsoproblem. Våra projekt för att optimera omhändertagande, handläggning och resursutnyttjande:
1. Identifiering av riskgrupper och riskfaktorer för att förvärva en STI
2. Intervention i identifierade riskgrupper
3. Epidemiologin av behandlingsbara STI i olika populationer
4. Extra-genital klamydia
5. Psykosocial hälsa och klamydia
6. STI och internet
7. STI i olika populationer över tid
Vårt mål är ett funktionellt "Centrum för STI-forskning och metodutveckling".
Sammantaget ger detta ett differentierat omhändertagande beroende på individbaserade riskfaktorer, som tidigare inte definierats/identifierats/ beaktats till nytta för patienten, samhället och ekonomin och där intervention hos högriskpatienter kan göras på olika sätt och effektivt utvärderas.
-----------------------------------------------------------------------
Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?
Erosive Lichen Planus a generalized disease and not just a skin- and mucosal disease?
Vi studerar en svår hud-och slemhinnesjukdom, erosiv lichen planus (ELP), som är en kronisk, recidiverande och ärrbildande sjukdom sannolikt med autoimmun genes. ELP afficierar framför allt mun, genitalia och hud, men även andra organ. Symtomen är smärta, sveda, blödningar och sammanväxningar. Kunskapen om ELP är mkt ofullständig. Lidandet är stort och kan vara potentiellt livshotande. Kurativ behandling saknas. Vi studerar förekomst, symtom och molekylära förändringar som en del av att förstå etiologin. Vi har ett tvärprofessionellt synsätt och omhändertagandet kan bidra till att minska lidandet och förbättra för patientgruppen.

International Journal of STD and AIDS (London)
Larsson, Nirina; Waterboer, Tim; Nylander, Elisabet; et al.
SAGE Open Medicine, Sage Publications 2024, Vol. 12
Shayesteh, Alexander; Boman, Jens; Nylander, Elisabet
Acta Dermato-Venereologica, Medical Journals Sweden AB 2023, Vol. 103
Alsterholm, Mikael; Svedbom, Axel; Anderson, Chris D.; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2023, Vol. 19, (1)
Dahlberg, Johan; Nylander, Elisabet; Persson, Margareta; et al.
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Taylor & Francis 2023, Vol. 44, (1)
Larsson, Nirina; Abdiweli, Hamdi; Boman, Jens; et al.
Acta Dermato-Venereologica, Medical Journals Sweden 2023, Vol. 103
Nylander, Elisabet; Lieb Nosek, Daniel; Lewis, Fiona
Acta Dermato-Venereologica, Medical Journals Sweden AB 2023, Vol. 103 : adv18469-
Shayesteh, Alexander; Fisher, Helen; Boman, Jens; et al.
Ridley’s the vulva, Hoboken: John Wiley & Sons 2022 : 180-185
Nylander, Elisabet
JEADV Clinical Practice, John Wiley & Sons 2022, Vol. 2, (1) : 73-79
Rosendahl, Karolina; Shayesteh, Alexander; Nylander, Elisabet
Journal of Lower Genital Tract Disease, Wolters Kluwer 2021, Vol. 25, (3) : 232-235
Larsson, Nirina; Allard, Annika; Lidgren, Yvonne; et al.
International Journal of STD and AIDS (London), Sage Publications 2021, Vol. 32, (5) : 427-434
Larsson, Nirina; Ejnestrand, Jennifer; Lidgren, Yvonne; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16, (1)
Shayesteh, Alexander; Gerdsdorff, Fredrik; Persson, Margareta; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (7)
Shayesteh, Alexander; Persson, Margareta; Brulin, Christine; et al.
Journal of Lower Genital Tract Disease, Lippincott Williams & Wilkins 2019, Vol. 23, (3) : 230-234
Andersson, Nirina; Preuss, Isabella; Boman, Jens; et al.
American Journal of Men's Health, Sage Publications 2019, Vol. 13, (6)
Shayesteh, Alexander; Brulin, Christine; Nylander, Elisabet
Sexually Transmitted Infections, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 94, (6) : 401-405
Andersson, Nirina; Carré, Helena; Janlert, Urban; et al.
International Journal of STD and AIDS (London), Sage Publications 2018, Vol. 29, (4) : 396-403
Boman, Jens; Lindqvist, Helena; Forsberg, Lars; et al.
Medicina Oral, Medicina Oral 2018, Vol. 23, (5) : e560-e563
Danielsson, Karin; Nylander, Elisabet; Sjöström, Mats; et al.
Medicina Oral, Vol. 23, (4) : e449-e453
Danielsson, Karin; Olah, Joakim; Zohori-Zangeneh, Reza; et al.
Forum for Nordic dermato-venerology, The Society for Publication of Dermato-Venereologica 2018, Vol. 23, (1) : 6-7
Nylander, Elisabet
International Journal of STD and AIDS (London), Vol. 28, (5) : 476-479
Andersson, Nirina; Boman, Jens; Nylander, Elisabet
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 97, (2) : 214-218
Danielsson, Karin; Ebrahimi, Majid; Nylander, Elisabet; et al.
Acta Dermato-Venereologica, ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 2017, Vol. 97, (1) : 145-145
Nylander, Elisabet; Tunback, Petra
Dermatology, S. Karger 2017, Vol. 233, (6) : 441-445
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Nylander, Elisabet
Scientific Reports, Vol. 6
Gu, Xiaolian; Boldrup, Linda; Coates, Philip J; et al.
Journal of dermatology (Print), Vol. 43, (8) : 928-933
Shayesteh, Alexander; Boman, Jens; Janlert, Urban; et al.
Dermatology, Vol. 232, (5) : 586-591
Shayesteh, Alexander; Janlert, Urban; Brulin, Christine; et al.
Journal of Investigative Dermatology, Vol. 135, (8) : 2077-2083
Gu, Xiaolian; Nylander, Elisabet; Coates, Philip J.; et al.
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 95, (2) : 140-146
Gu, Xiaolian; Nylander, Elisabet; Coates, Philip J.; et al.
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 94, (5) : 526-530
Danielsson, Karin; Coates, Philip J; Ebrahimi, Majid; et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (11) : 1410-1416
Danielsson, Karin; Boldrup, Linda; Rentoft, Matilda; et al.
Oral Diseases, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 18, (Special Issue, Suppl. 1) : 21-21
Ebrahimi, Majid; Lundqvist, L.; Wahlin, Ylva-Britt; et al.
Journal of Lower Genital Tract Disease, Vol. 16, (4) : 377-380
Ebrahimi, Majid; Lundqvist, Lotta; Wahlin, Ylva Britt; et al.
Journal of Oral Pathology & Medicine, Wiley 2012, Vol. 41, (1) : 86-89
Nylander, Elisabet; Ebrahimi, Majid; Wahlin, Ylva-Britt; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2011, Vol. 108, (13) : 730-733
Boman, Jens; Schneede, Jörn; Nylander, Elisabet
International Journal of STD and AIDS (London), Sage Publications 2011, Vol. 22, (8) : 436-441
Carré, Helena; Lindström, Richard; Boman, Jens; et al.
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 91, (4) : 392-397
Gu, Xiaolian; Nylander, Elisabet; Coates, Philip J; et al.
Läkartidningen, Vol. 107, (13-14) : 920-921
Boman, Jens; Nylander, Elisabet
International journal of STD & AIDS, Vol. 21, (7) : 530-
Boman, Jens; Nylander, Elisabet
Journal of Oral Pathology & Medicine
Ebrahimi, Majid; Nylander, Elisabet; Bäcklund, Bodil; et al.
Läkartidningen, Vol. 107, (9) : 596-599
Sahlgren, Hanna Milerad; Sjöberg, Inga; Nylander, Elisabet
Sexually Transmitted Infections, Vol. 84, (3) : 239-242
Carré, Helena; Boman, Jens; Österlund, A; et al.
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 88, (2) : 187-188
Carré, Helena; Edman, Anne-Christine; Boman, Jens; et al.
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 87, (4) : 367-368
Nylander, Elisabet; Wahlin, Ylva-Britt; Lundskog, B; et al.
Journal of Investigative Dermatology, Vol. 126, (1) : 137-141
Gu, Xiaolian; Lundqvist, Elisabet N; Coates, Philip J; et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Vol. 20, (6) : 661-666
Nylander Lundqvist, Elisabet; Wahlin, Ylva-Britt; Bergdahl, M; et al.
Läkartidningen, Vol. 102, (7) : 468-71
Carré, Helena; Boman, Jens; Gärdén, Bodil; et al.
Läkartidningen, Vol. 102, (47) : 3538-3541
Mellenius, Harriet; Boman, Jens; Nylander, Elisabet; et al.