"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-20 Uppdaterad: 2023-03-17, 10:58

Besvär i vulva kräver ökad medvetenhet i vården

NYHET Det finns ett samband mellan negativa upplevelser vid gynekologiska undersökningar och smärta vid samlag, ett symtom som två av tre kvinnor som sökt vård för underlivsbesvär upplever. Det visar en studie vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

–  Ökad medvetenhet, ett erfaret vulvamottagningsteam och omhändertagande av flera olika vårdspecialister är nödvändigt för ett optimalt omhändertagande och behandling av kvinnor med vulvasjukdomar, säger Elisabet Nylander, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.

Ökad medvetenhet nödvändigt

Studien bygger på enkätfrågor och journaluppgifter för totalt 600 kvinnor som behandlades för besvär i vulva och vagina under perioden 2005 till 2021 vid Norrlands universitetssjukhus.

Medelåldern på kvinnorna i studien var 30 år, men variationen var stor och alla åldrar representerade. De flesta levde i ett fast förhållande. Nästan nio av tio hade positiva erfarenheter av sex, men fler än hälften beskrev minskad sexlust och att de kände torrhet i samband med samlag. En tredjedel av kvinnorna hade negativa erfarenheter av gynekologiska undersökningar, lika många som tidigare behandlats för depression.

Det allra vanligaste symtomet bland kvinnorna i studien var smärta vid samlag, något som beskrevs av två tredjedelar av kvinnorna i studien. Det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan smärta vid sex och negativa upplevelser av gynekologisk undersökning. De studerade kvinnorna uppvisade komplexa symtom som kan vara svåra att tolka och som kan kopplas till många aspekter av livet.

Besvären kunde delas in i fem huvudsakliga grupper, smärta, infektioner som svamp, klamydia och herpes, inflammatoriska sjukdomar som Lichen sclerosus, det vill säga hudförändringar och klåda på könsorganen och runt analöppningen, samt ospecificerade diagnoser där man inte kunde fastställa en diagnos i samband med första besöket och övriga diagnoser som klåda utan fastställd orsak.

Smärta var den vanligaste diagnosen hos yngre kvinnor, medan inflammatoriska hudsjukdomar var vanligast hos kvinnor från 40 år och uppåt.

– Besvären och sjukdomsbilden varierar mycket beroende på kvinnans ålder, något som specialisterna i vården bör vara medvetna om vid undersökning och diagnos, säger Elisabet Nylander.

Symtom från vulva o vagina drabbar ungefär var tredje kvinna, och påverkar både sexuell och psykosocial hälsa negativt. Den forskning som finns är sparsam. Det finns därför behov av bättre förståelse för kvinnor med vulvasjukdomar. Detta är den mest omfattande studien på området, vad gäller patientunderlag och den studerade periodens längd.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften JEADV Clinical Practice.

Om den vetenskapliga artikeln

Characteristics of women seeking care at a vulvar clinic: A study of 600 patients during a 17-year period
Karolina Rosendahl, Alexander Shayesteh, Elisabet Nylander
doi.org/10.1002/jvc2.76

Kontakt

Elisabet Nylander
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 27
Alexander Shayesteh Afshar
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
E-post
E-post
Telefon
090-785 20 78