Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Personalbild Emil Marklund

Emil Marklund

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av genusforskarskolan (UCGS).

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
A, Humanisthuset, HF121 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

I min forskning studerar jag läraryrkets villkor i den svenska folkskolan under senare delen av 1800-talet och tidigare delen av 1900-talet. Mer specifikt undersöker jag de lärare som rekryterades i landsbygdsmiljö och vilka följder valet att bli lärare fick för deras individuella levnadsbana och familjeliv. Kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras för att studera lärarna utifrån deras sociala bakgrund, etablering, vardagsliv, familjebildning och levnadsbanor etcetera. De skilda förutsättningarna för manliga och kvinnliga lärare samt olika lärargrupper, småskollärare och folkskollärare, utgör båda centrala aspekter i avhandlingsprojektet.

Skolans högtider: Ceremoni, fest och firande i svensk skolhistoria, Uppsala: Trycksaksbolaget 2020 : 175-199
Marklund, Emil
ESSHC - European Social Science History Conference 2018, Amsterdam: 2018 : 89-
Marklund, Emil
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
Svenska kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
Historisk Tidskrift (S), SVENSKA HISTORISKA FORENINGEN 2017, Vol. 137, (3) : 379-410
Marklund, Emil
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2017, Vol. 137, (3) : 379-410
Marklund, Emil
Annual Meeting of the Population Association of America, Chicago Illinois, April 27–29
Sandström, Glenn; Marklund, Emil
European Association for Population Studies (EAPS), European Population Conference, August 31-September 3, 2016. In Session 111. Before, during and after the fertility transition. Mainz, Germany.
Sandström, Glenn; Marklund, Emil
Journal of Migration History, Brill Academic Publishers 2016, Vol. 2, (1) : 148-176
Vikström, Lotta; Marklund, Emil; Sandström, Glenn
XXVII IUSSP International Population Conference: Book of abstracts : 221-221
Vikström, Lotta; Sandström, Glenn; Marklund, Emil