"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Emil Marklund

Universitetslektor i pedagogiskt arbete. FD i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. 

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå

Mina forskningsintressen inkluderar olika perspektiv på välfärdssamhället i både historiska och samtida sammanhang. Av särskilt intresse är utbildningsväsendet och villkoren för stora yrkesgrupper vilka arbetar inom detta system som till exempel lärare.

I min doktorsavhandling studerade jag lärares villkor i den svenska folkskolan under senare delen av 1800-talet och tidigare delen av 1900-talet. Mer specifikt undersökte jag de lärare som rekryterades i landsbygdsmiljö och vilka följder valet att bli lärare fick för deras individuella levnadsbana och familjeliv. Kvalitativa och kvantitativa metoder kombinerades för att studera lärarna utifrån deras sociala bakgrund, etablering, vardagsliv, familjebildning, levnadsbanor etcetera. De skilda förutsättningarna för manliga och kvinnliga lärare samt olika lärargrupper, småskollärare och folkskollärare, utgjorde tillsammans centrala aspekter i avhandlingsprojektet.

Scandinavian Journal of History, Abingdon: Routledge 2023, Vol. 48, (4) : 503-529
Marklund, Emil
European Social Science History Conference 2023, Gothenburg, Sweden, April 12-15, 2023
Marklund, Emil; Garðarsdóttir, Ólöf
Book of abstracts for the 30th Congress of Nordic Historians : 138-138
Marklund, Emil; Garðarsdóttir, Ólöf
Skolans högtider: ceremoni, fest och firande i svensk skolhistoria, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2020 : 175-199
Marklund, Emil
Vägval i skolans historia, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2019, (2)
Marklund, Emil
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
Svenska kvinnobiografiskt lexikon
Marklund, Emil
Annual Meeting of the Population Association of America, Chicago Illinois, April 27–29
Sandström, Glenn; Marklund, Emil
European Association for Population Studies (EAPS), European Population Conference, August 31-September 3, 2016. In Session 111. Before, during and after the fertility transition. Mainz, Germany.
Sandström, Glenn; Marklund, Emil
Journal of Migration History, Brill Academic Publishers 2016, Vol. 2, (1) : 148-176
Vikström, Lotta; Marklund, Emil; Sandström, Glenn
XXVII IUSSP International Population Conference: Book of abstracts : 221-221
Vikström, Lotta; Sandström, Glenn; Marklund, Emil

Jag undervisar på både grundläggande och avancerad nivå – framförallt i kurser som ingår i lärarutbildningen inom t.ex. didaktik, specialpedagogik, yrkeslärarprogrammet, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt att handleda och examinera uppsats- och examenarbeteskurser. Vidare har jag även haft andra undervisningsuppdrag som exempelvis att handleda och examinera fördjupningsarbeten på polisutbildningen. Mina tidigare undervisningserfarenheter från skolan inkluderar främst gymnasieskolan men jag har arbetat på alla nivåer av skolsystemet, i grunden är jag legitimerad ämneslärare på högstadiet och gymnasiet i samtliga samhällsorienterande ämnen (historia, samhällskunskap, geografi och religion).