"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Emil Wistrand Johansson

Jag forskar och undervisar i folkrätt med särskilt intresse för frågor om ansvarsutkrävande och samarbete i internationell straffrätt, internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tidigare bl.a. vid Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt samt ambassaden Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. LLM International Human Rights Law and International Humanitarian Law vid Raoul Wallenberg-institutet, Lunds universitet.

Doktorand med inriktning på folkrätt vid Umeå universitet sedan 2019. Mitt avhandlingsprojekt behandlar folkrätten för nya typer av internationella mekanismer för ansvarsutkrävande för allvarliga internationella brott och samarbete med dessa mekanismer från stater, internationella organisationer och icke-statliga aktörer.

Svensk Juristtidning, Uppsala: Svensk juristtidning 2022, (3) : 250-277
Holm, Fanny; Wistrand Johansson, Emil

Forskargrupper

Gruppmedlem

Undervisar i folkrätt (internationell våldsanvändning och intervention, internationell humanitär rätt, internationell straffrätt och mänskliga rättigheter).