"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Emma Lundholm

Jag är universitetslektor och docent i kulturgeografi samt prefekt för instiutionen för geografi. Forskar om regionala flyttningar inom Sverige och kontra-urbanisering. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi Roll: Prefekt
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) Enhet: CEDAR Forskning

I min forskning studerar jag flyttningar inom Sverige, bland annat i ett projekt som är inriktat på barnfamiljer som flyttar från storstadsområden. Jag har också ett särskilt intresse för familjenätverkens betydelse för att flytta eller stanna, men också hur familjenätverken förändras över tid genom flyttning.

Forskningen baseras på registerdata och enkätundersökningar där vi kan studera omfattningen av flyttströmmarna men också socio-ekonomiska och demografiska egenskaper hos flyttarna. Utofrån enkäter kan vi lära oss om hur de som flyttat själva uppfattar både motiv och konsekvenser av sitt flyttbeslut.

European Journal of Population, Springer 2023, Vol. 39, (1)
Sandow, Erika; Lundholm, Emma
Population, Space and Place
Thomassen, Jonne A. K.; Lundholm, Emma; Malmberg, Gunnar
Sociological Methods & Research, Sage Publications 2020, Vol. 49, (1) : 216-249
Barban, Nicola; de Luna, Xavier; Lundholm, Emma; et al.
Population, Space and Place, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (7)
Lundholm, Emma; Sandow, Erika; Malmberg, Gunnar
Demography, Springer 2020, Vol. 57 : 2221-2244
Mulder, Clara H.; Lundholm, Emma; Malmberg, Gunnar
Population, Space and Place, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (7)
Mulder, Clara H.; Lundholm, Emma; Malmberg, Gunnar
European Urban and Regional Studies, Sage Publications 2020, Vol. 27, (3) : 276-289
Sandow, Erika; Lundholm, Emma
PLOS ONE, Public Library Science 2020, Vol. 15, (9)
Svensson, Daniel; Rentoft, Matilda; Dahlin, Anna M.; et al.
Population Studies, Taylor & Francis 2018, Vol. 72, (3) : 323-337
Kulu, Hill; Lundholm, Emma; Malmberg, Gunnar
Äldre i centrum, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2018, (2) : 64-67
Lundgren, Anna Sofia; Lundholm, Emma
Population, Space and Place, Vol. 22, (3) : 228-240
Marjavaara, Roger; Lundholm, Emma
Journal of Rural Studies, Elsevier 2015, Vol. 42 : 123-132
Hedlund, Martin; Lundholm, Emma
Journal of Population Ageing, Springer Netherlands 2015, Vol. 8, (3) : 173-185
Lundholm, Emma
European Urban and Regional Studies, Vol. 22, (1) : 92-103
Lundholm, Emma
Population, Space and Place, John Wiley & Sons 2015, Vol. 21, (8) : 856-871
Svensson, Ingrid; Lundholm, Emma; De Luna, Xavier; et al.
Plan, Föreningen för samhällsplanering 2014, (2) : 32-35
Karlsson, Svante; Lundholm, Emma
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; The Royal Skyttean Society 2012, Vol. 6, (1) : 31-52
Apsite, Elina; Lundholm, Emma; Stjernström, Olof
Annals of the Association of American Geographers, Vol. 102, (2) : 443-463
Hedin, Karin; Clark, Eric; Lundholm, Emma; et al.
Population, Space and Place, John Wiley & Sons 2012, Vol. 18, (1) : 74-84
Lundholm, Emma
Demography at the edge: remote human populations in developed nations, Farnham: Ashgate 2011 : 107-123
Martel, Catherine; Carson, Dean; Lundholm, Emma; et al.
Regional studies, Vol. 44 : 455-464
Lundholm, Emma
Oxford Institute of Ageing Working Papers, 309
Lundholm, Emma; Malmberg, Gunnar
Journal of Population Ageing, Springer Netherlands 2009, Vol. 2, (3-4) : 121-137
Lundholm, Emma; Malmberg, Gunnar
The Social Science History Association 33rd Annual Meeting Miami USA, October 2008
Lundholm, Emma
A world of islands: a island studies reader, Charlottetown, Canada: Institute of island studies, University of Prince Edward Island, Canada 2007 : 483-512
Clark, Eric; Johnson, Karin; Lundholm, Emma; et al.
Tijdschrift voor economische en sociale geografie, John Wiley & Sons Inc. 2007, Vol. 98, (3) : 336-348
Lundholm, Emma
Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi 2006, Vol. 88, (B1) : 35-48
Lundholm, Emma; Malmberg, Gunnar
Population, Space and Place, Wiley 2004, Vol. 10, (1) : 59-72
Lundholm, Emma; Garvill, Jörgen; Malmberg, Gunnar; et al.
NORD, 2002:6
Garvill, Jörgen; Lundholm, Emma; Malmberg, Gunnar; et al.
CERUM Working Paper, 41
Lundholm, Emma

Jag undervisar i befolkningsgeografi på kandidatprogrammet i samhällsplanering och på våra masterprogram.