"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Campano

Avhandling: Digitalisering, död och döende samt intensivvårdsmedicin

Verksam vid

Anknytning
Plats

Erik Campano bedriver forskning med inriktning mot artificiell intelligens, akutmedicin, media och jouralistik, och etik. Han är doktorand i informatik vid Umeå universitet, och hans avhandlingsämne är fokuserat på hur digitaliseringen påverkar hur död och döende upplevs inom intensivvården.

Campano har en magisterexamen från år 2020 i människa-datorinteraktion och sociala medier från Umeå universitet, inkluderat en magisteruppsats med titeln  "Online Shaming: Ethical Tools for Human-Computer Interaction Designers". Han har även en magisterexamen i kognitiv vetenskap, Umeå universitet, från 2019, inkluderat en magisteruppsats med fokus på artificiell intelligens inom akutmedicin. Campano har även internationella meriter, inkluderat uppdrag som Chief Research Associate vid Emergency Department of Columbia University-anslutna New York-Presbyterian Hospital, samt erfarenhet som forskare vid Columbia Health. Utöver dessa erfarenheter har han haft uppdrag som seniorproducent för en långvarig radioserie, The Best Medicine, i New York City, på WKRC-Columbia University (2015).

I januari 2020 grundade Erik projektet Umeå Today, ett multimedialt film- och journalistförening för staden Umeå. Tidigare var Erik lokal värd för National Public Radio's All Things Considered vid WSHU i Fairfield, Connecticut, där han producerade och förmedlade helgnyheter på WNYC Public Radio i New York City, samt arbetade nationellt för National Public Radio och Marketplace från American Public Media. Erik campano har även varit nyhetsankare på eftermiddagar vid WSTC / WNLK i Norwalk, Connecticut, som nu ägs av WSHU. Han har också varit värd för, och förmedlat världsnyheter och rapporterat om fransk kultur vid Radio France Internationale,samt bidragit som redaktör på France24 Television, båda i Paris. Innan detta var han reporter och värd för världsnyheterna på Deutsche Welle Radio, den internationella avdelningen för ARD (German Public Broadcasting).

Erik Campano värnar starkt för de som utsatts för och överlevt övergrepp, och han verkar för beskydd och förebyggande åtgärder för att motverka könsbaserat våld. Har han prisats för dessa insatser, inkluderat ett Columbia University Student Service Award ”för att ha bidragit till dialogen om sexuell respekt runt campus.”

Campano citerats i amerikanska nationella publikationer som Newsweek, New York Magazine, Christian Science Monitor och Huffington Post, samt Italiens Corriere della Sera, SVT Västerbotten, och P4 Västerbotten. Utöver detta Erik har också vunnit många priser för radioproduktioner från Connecticut Associated Press och Connecticut Society of Professional Journalists.

Eriks grundutbildning är från Stanford University, inkluderat en kandidatexamen i symboliska system, som även innefattade ett år utomlands med studier i religion vid University of Oxford, England. Han har bott i sju länder under sitt vuxna liv, i tur och ordning: USA, England, Japan, Tyskland, Frankrike, Italien och Sverige. Han talar många av deras språk flytande, men inget perfekt.

2023 Asia Conference on Cognitive Engineering and Intelligent Interaction (CEII), IEEE 2023 : 88-95
Campano, Erik; Brännström, Andreas
2022 10th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction, (ACII)
Campano, Erik
Scandinavian Journal of Information Systems, IRIS Association 2022, Vol. 34, (2) : 163-198
Soma, Rebekka; Bratteteig, Tone; Saplacan, Diana; et al.
Frontiers in Human Dynamics, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 3
Zicari, Roberto V.; Ahmed, Sheraz; Amann, Julia; et al.
Frontiers in Human Dynamics, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 3
Zicari, Roberto V.; Brusseau, James; Blomberg, Stig Nikolaj; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Artificiell intelligens i framtidens samhälle

Artificiell Intelligens i samhället