"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design Informatics

Forskargrupp Design informatics är en forskningsmiljö vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Design Informatics bedriver forskning i informatik genom design-orienterade studier relaterat samhällets digitalisering. Vårt intresse ligger på digital teknik och digitalisering som en samhällsbyggande, och samhällsförändrande kraft - där vi formar tekniken, och där den formar oss. Vi studerar hur det digitala kan designas, människors upplevelser av digitala produkter och tjänster (UX).

Vi betraktar 'design informatics' som ett fält inom de så kallade artefaktvetenskaperna, där vi har ett särskilt fokus på digitala ting som designas och omdesignas genom processer av tillägning, förståelse, upplevelser och användning. Inom forskningsmiljön ’design informatics’ är vårt fokus på design av dessa digitala ting, och hur dessa uppfattas och inryms i sociala och samhälleliga sammanhang, samt hur digitala system är en del av vår vardag. Följaktligen, och i ljuset av den pågående digitaliseringen av vårt samhälle, placerar vi design informatics i kärnan i samhällsvetenskapen. Vår forskningsmiljö 'Design informatics' är även djupt rotad i informatikämnets historia - i hur vår disciplin vid upprepade tillfällen har återvänt till ämnets designorientering - i exempelvis utvecklingen av 'den skandinaviska skolan’, i strävan efter utvecklingen av PD – ’Participatory Design’ och i utveckling av användarcentrerade designmetoder för utformning av digital teknik och interaktiva system.

Som forskningsmiljö är vårt mål att bidra till att skapa ny kunskap om hur digital teknik designas och används av individer och grupper av människor i samhället. Vi är intresserade av hur människor ser på, förstår, upplever och skapar mening kring digital teknik - genom att studera hur dessa digitala ting används, och vi är intresserade av att förstå den digitala teknikens konsekvenser för den vidare utformningen av sådana interaktiva system. Vi är intresserade av dynamiken i dessa digitala ting - i dess estetik, och i kritiska data som dessa system är uppbyggda kring, hur dessa digitala ting är sammankopplade, nätverksbundna och i konstant förändring, och i dynamiken i förändringar i dess data, användning, funktionalitet och syften. Kort sagt, vårt mål är att bidra till utvecklingen av ny kunskap i skärningspunkterna mellan människor, digital teknik, användning, upplevelser och design.

Som forskningsmiljö fokuserar vi också på särskilda dimensioner av dessa skärningspunkter. Vi är intresserade av relationerna mellan användning och design (t.ex. deltagande design) och relationerna mellan människors interaktioner med och genom data, information, digitala artefakter och interaktiva system - och dess relation till design (t.ex. interaktionsdesign). Vi är även intresserade av intersektionella och levande erfarenhetsperspektiv, kulturer och sociala sammanhang, och vi är intresserade av framväxten av ny interaktiv teknik som utmanar förhållanden mellan dessa digitala system och dess användningssammanhang (t.ex. digitala agenter, robotar, AI, drönare, etc.). Inom denna forskningsmiljö bedriver vi även grundforskning. Vi strävar efter att skapa ny kunskap om de grundläggande aspekterna av detta forskningsområde - inklusive utveckling av nya perspektiv på design, användning, användarupplevelser (UX) och digitala material.

Vi har två centrala mål. 1) Vi strävar efter att bidra med ny kunskap till tillämpad och grundläggande forskning om användning, upplevelser och design av interaktiva system, och genom detta mål ska vi 2) bidra till den pågående digitaliseringen av vårt samhälle genom välgrundade empiriska studier, utveckling av teoretiska perspektiv, kritik och designutforskanden - av digital teknik, i vår vardag, och i olika sociala och kulturella sammanhang - i vårt samhälle

Forskningsledare

Mikael Wiberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 15

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik
Digital teknik ger förenklad bild av hälsa och prestation

Tekniken påverkar vår syn på oss själva och ger en ofullständig bild av kroppen, visar en ny avhandling.

Senast uppdaterad: 2020-12-17