"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Levring Jäghagen

Professor och övertandläkare i odontologisk radiologi.

Stf/bitr prefekt.

Forskar om svalgfunktion samt betydelsen av att upptäcka tecken på hjärtkärlsjukdom i panoramaröntgenbilder.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Verksam vid

Anknytning
Professor, specialistutbildad tandläkare vid Institutionen för odontologi Enhet: Tandläkarutbildningen, Oral diagnostisk radiologi Roll: Biträdande prefekt, Ställföreträdande prefekt
Plats
1A, våning 7, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Som professor i odontologisk radiologi arbetar jag med forskning och undervisning samt olika uppdrag vid Umeå universitet. Jag är ställföreträdande/biträdande prefekt vid institutionen för odontologi. Min tjänst är förenad med anställning som övertandläkare i odontologisk radiologi i Region Västerbotten, där jag arbetar med röntgendiagnostik vid avdelningen för oral diagnostisk radiologi vid specialisttandvården. Min forskning genomförs i multidisciplinära forskargrupper inom bl.a. populationsstudierna VIPVIZA, PAROKRANK och MODS. Ett forskningsområde berör bifynd i panoramaröntgenbilder tagna hos tandläkare, där förkalkningar i halspulsådern ibland upptäcks med tecken på risk för framtida hjärtkärlhändelser som stroke och hjärtinfarkt. Ett annat forskningsområde rör svalgets funktion, där sväljningsdysfunktion hos olika patientergrupper; snarkare, äldre, efter stroke och efter behandling mot huvud-halscancer studeras liksom talfunktion hos barn med läpp-, käk- och gomspalt. Jag undervisar i odontologisk radiologi, på tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeprogrammet samt ger vidareutbildningskurser i odontologisk radiologi och klinisk handledning (pedagogik) för handledare inom odontologi. Jag handleder examensarbeten (masternivå) inom grundutbildning och doktorander i forskarutbildning inom mina forskningsområden.

Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2024, Vol. 137, (4) : 408-420
Bladh, Magnus; Gustafsson, Nils; Engström, Gunnar; et al.
European journal of dental education, John Wiley & Sons 2024, Vol. 28, (2) : 377-387
de Lange, Thomas; Møystad, Anne; Torgersen, Gerald; et al.
Oral and Maxillofacial Surgery, Springer Nature 2024, Vol. 28, (2) : 925-934
Lundberg, Joakim; Al-Taai, Nameer; Levring Jäghagen, Eva; et al.
Dysphagia (New York. Print)
Selg, Jenny; Holmlund, Thorbjörn; Levring Jäghagen, Eva; et al.
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2023, Vol. 41, (1) : 79-87
Al-Taai, Nameer; Persson, Maurits; Ransjö, Maria; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 81, (4) : 325-331
Jonsson, Anton; Holmer, Jacob; Kullman, Leif; et al.
European journal of dental education, John Wiley & Sons 2023, Vol. 27, (4) : 1048-1052
Levring Jäghagen, Eva; de Lange, Thomas; Torgersen, Gerald; et al.
European Journal of Orthodontics, Oxford University Press 2022, Vol. 44, (5) : 556-565
Al-Taai, Nameer; Persson, Maurits; Ransjö, Maria; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2022, Vol. 133, (1) : 88-99
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan; Norhammar, Anna; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (10)
Al-Taai, Nameer; Levring Jäghagen, Eva; Persson, Maurits; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2021, Vol. 132, (3) : 281-287
Lundberg, Joakim; Levring Jäghagen, Eva; Sjöström, Mats
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2020, Vol. 129, (5) : 523-530
Barut, Oya; Ahlqvist, Jan; Garoff, Maria; et al.
Journal of Dental Research, Sage Publications 2020, Vol. 99, (1) : 60-68
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan; Näslund, Ulf; et al.
BMC Neurology, Springer Nature 2020, Vol. 20
Hägglund, Patricia; Hägg, Mary; Levring Jäghagen, Eva; et al.
Clinical Dentistry Reviewed, Springer 2020, Vol. 4
Levring Jäghagen, Eva; Ahlqvist, Jan
BMC Cardiovascular Disorders, BioMed Central 2019, Vol. 19, (1)
Garoff, Maria; Ahlqvist, Jan; Edin, Linda-Tereza; et al.
European journal of dental education, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 23 : 54-61
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan; Levring Jäghagen, Eva
Aging Clinical and Experimental Research, Springer 2019, Vol. 31, (1) : 85-94
Hägglund, Patricia; Fält, Anna; Hägg, Mary; et al.
Age and Ageing, Oxford University Press 2019, Vol. 48 : 533-540
Hägglund, Patricia; Hägg, Mary; Wester, Per; et al.
Community Dentistry and Oral Epidemiology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 47, (6) : 494-501
Hägglund, Patricia; Susanne, Koistinen; Olai, Lena; et al.
Imaging of the temporomandibular joint, Cham: Springer 2019 : 301-322
Levring Jäghagen, Eva; Ahlqvist, Jan
Respiratory Research, BioMed Central 2019, Vol. 20
Shah, Farhan; Franklin, Karl A; Holmlund, Thorbjörn; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2018, Vol. 125, (2) : 199-205
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan B.; Näslund, Ulf; et al.
Chest, Elsevier 2018, Vol. 154, (5) : 1091-1098
Shah, Farhan; Holmlund, Thorbjörn; Levring Jäghagen, Eva; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 5-7
Ahlqvist, Jan; Levring Jäghagen, Eva
Radiotherapy and Oncology, Vol. 122, (2) : 192-199
Söderström, Karin; Nilsson, Per; Laurell, Göran; et al.
Dento-Maxillo-Facial Radiology, British Institute of Radiology 2016, Vol. 45, (6)
Garoff, Maria; Ahlqvist, Jan; Levring Jäghagen, Eva; et al.
Journal of Sleep Research, Vol. 25 : 161-161
Holmlund, Thorbjörn; Franklin, Karl A.; Levring Jäghagen, Eva; et al.
The Laryngoscope, Vol. 126, (12) : 2859-2862
Holmlund, Thorbjörn; Franklin, Karl A.; Levring Jäghagen, Eva; et al.
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2016, Vol. 136, (3) : 304-311
Lindblom, Ulrika; Nilsson, Per; Gärskog, Ola; et al.
Journal of Anatomy, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 228, (3) : 487-494
Shah, Farhan; Berggren, Diana; Holmlund, Thorbjörn; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Vol. 120, (2) : 269-274
Garoff, Maria; Johansson, Elias; Ahlqvist, Jan; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2015, Vol. 16, (8) : 19978-19988
Jashari, Fisnik; Ibrahimi, Pranvera; Johansson, Elias; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, [Johansson, Elias; Meimermondt, Amanda] Umea Univ, Dept Pharmacol & Clin Neurosci, S-90182 ea, Sweden. [Johansson, Elias; Wester, Per] Umea Univ, Dept Publ Hlth & Clin Med, S-90182 Umea, Sweden. [Ahlqvist, Jan; Garoff, Maria; Jaghagen, Eva Levring] Umea Univ, Dept Odontol, S-90182 Umea, Sweden.: 2015, Vol. 120, (4) : 513-520
Johansson, Elias; Ahlqvist, Jan; Garoff, Maria; et al.
Dento-Maxillo-Facial Radiology, British Institute of Radiology 2014, Vol. 43, (1)
Brown, J; Jacobs, R; Levring Jäghagen, Eva; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, Elsevier 2014, Vol. 117, (3) : 385-391
Garoff, Maria; Johansson, Elias; Ahlqvist, Jan; et al.
The Laryngoscope, Vol. 124, (10) : 2422-2426
Holmlund, Thorbjörn; Levring Jäghagen, Eva; Franklin, Karl A.; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2014, Vol. 35, (Supplement 1, Meeting abstract P3519) : 636-636
Ibrahimi, Pranvera; Jashari, Fisnik; Ahlqvist, Jan; et al.
Acta Oncologica, Informa Healthcare 2014, Vol. 53, (5) : 620-627
Lindblom, Ulrika; Gärskog, Ola; Kjellén, Elisabeth; et al.
Supportive Care in Cancer, Springer 2014, Vol. 22, (9) : 2361-2369
Ottosson, Sandra; Lindblom, Ulrika; Wahlberg, Peter; et al.
BMC Cardiovascular Disorders, BioMed Central 2011, Vol. 11, (44) : 1-9
Johansson, Elias P; Ahlqvist, Jan; Garoff, Maria; et al.
Suomen Hammasläökärilehti, Vol. 16, (3) : 58-69
Levring Jäghagen, Eva
Tandlægebladet, Vol. 113, (2) : 92-105
Levring Jäghagen, Eva
Tandläkartidningen, Vol. 101, (1) : 68-78
Levring Jäghagen, Eva
Den norske tannlegeforenings tidende, Vol. 119, (1) : 38-47
Levring Jäghagen, Eva
Head and Neck, Vol. 26, (11) : 923-929
Bodin, Ingrid; Levring Jäghagen, Eva; Isberg, Annika
Acta Oto-Laryngologica, Vol. 124, (10) : 1197-1203
Jäghagen, Eva Levring; Berggren, Diana; Dahlqvist, Ake; et al.
Dento-Maxillo-Facial Radiology, Vol. 32, (5) : 311-316
Levring Jäghagen, Eva; Franklin, KA; Isberg, A
Acta Oto-Laryngologica, Taylor & Francis 2000, Vol. 120, (3) : 438-443
Levring Jäghagen, Eva; Berggren, Diana; Isberg, Annika

Forskningsprojekt

29 april 2013 till 31 december 2027

Jag undervisar i odontologisk radiologi, både på tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeprogrammet samt ger vidareutbildningskurser i odontologisk radiologi och klinisk handledning (pedagogik) för personal, lärare och handledare inom odontologi. Jag handleder examensarbeten (masternivå) på tandläkarprogrammet samt doktorander i forskarutbildning inom mina forskningsområden

Eva Levring Jäghagen: Kan tandläkaren upptäcka risk för hjärtkärlsjukdom?

Vid en så kallad panoramaröntgen över tänder och käke kan åderförkalkning i halspulsådern upptäckas.

Tal- och sväljsvårigheter ett socialt problem