"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Feministisk teknovetenskap

Forskargrupp Inom forskargruppen för feministisk teknovetenskap använder vi oss av designorienterade och feministiska teorier för att utveckla kritiska perspektiv på vardagliga digitala praktiker.

Vi fokuserar särskilt på frågor om materialitet, och på hur nätverk av människor och teknik formas, omformas och ges mening. Vi vill gå bortom etablerade dikotomier som diskurs/ materia, epistemologi/ontologi, och subjekt/objekt.

Några centrala begrepp för vår forskargrupp är: verklighetsproduktion; etik; ansvar; metodutveckling; samt det för oss ännu okända. Våra studier syftar i förlängningen till att stödja designers med produktiva, alternativa sätt att förstå, påverka och kunna ta ansvar för designprocesser och deras utfall.

Exempel på forskningsfrågor

  • Vad innebär det att leva med digital teknik som gör oss delaktiga i angelägenheter som är utspridda i tid och rum?
  • Hur, och med vilka konsekvenser, kan människor organisera sig och utmana hierarkiska maktstrukturer med hjälp av decentraliserade digitala kommunikationssystem?
  • Hur, och av vem, kontrolleras produktionen och flödena av kunskap och andra värden i de digitala nätverkens tidsålder?
  • På vilket sätt kan vi studera sammanflätade och komplexa digitala fenomen utan att dela upp dess beståndsdelar?
  • Hur kan kritisk självreflexivitet införlivas i digitala designprocesser?

Forskningsledare

Anna Croon
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 35
Digital teknik ger förenklad bild av hälsa och prestation

Tekniken påverkar vår syn på oss själva och ger en ofullständig bild av kroppen, visar en ny avhandling.

Senast uppdaterad: 2020-12-14