"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Forskningsprojekt SHARE är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder, samt Israel. Undersökningen omfattar över 500 000 intervjuer med 140 000 individer över 50 års ålder i bland annat Sverige.

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) har som syfte att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder. SHARE startade 2002 och kommer att fortgå åtminstone till 2027.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för demografi och åldrandeforskning, Institutionen för geografi, Samhällsvetenskaplig fakultet, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Demografi, Kulturgeografi, Nationalekonomi, Psykologi, Socialt arbete, Sociologi, Åldrandeforskning

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig longitudinell undersökning som fokuserar på bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder genom livet. Sedan den första undersökningen 2004 och fram till idag så har ungefär 530 000 intervjuer gjorts med 140 000 personer
 som kommer från 28 europeiska länder samt Israel.
 
Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen och underökningen gör det möjligt för forskare runt om i världen att studera frågor inom en mängd forskningsområden från biologi till demografi, nationalekonomi, epidemiologi, medicin, gerontologi, psykologi, sociologi, folkhälsa och mer.
 
Under 2021 firade SHARE 10 år som European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Forskningsinfrastrukturer är vetenskapliga verktyg som används för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet och som används av forskare och forskargrupper inom många olika forskningsområden. Sverige är medlem i ERIC sedan 2014. Den svenska noden ingår i Comparative Research Center Sweden (CORS) som är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.

Läs mer på SHAREs webbsida 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-09