"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin

Forskningsprojekt Projektet analyserar hur personer över 50 år ändrat sina dagliga aktiviteter under pandemin och bygger på telefonintervjuer med drygt 42 000 européer från 28 länder. Resultaten och visar hur aktiviteter förändrats i länder med olika grad av restriktioner och smittspridning och i olika socio-demografiska grupper. Projektet studerar också hur äldres välbefinnande och kognitiva hälsa påverkats under pandemin. Forskningen är en del i ett europeiskt projekt med forskare från 11 universitet.

Projektet studerar äldres dagliga aktiviteter under coronapandemin i 28 länder i Europa. Fokus ligger på hur aktiviteter såsom inköp, promenader, möte med släkt och vänner påverkats av ländernas strategier för att hindra spridning av Covid-19. Skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, kön och personer med olika hushållssituationer analyseras. Studien analyserar associationer mellan äldres aktivitetsmönster och deras välmående. Ett delprojekt studerar hur rekommendationer om social distansering har påverkat kognitiva funktioner, för äldre personer efter kön och utbildningsnivå.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-12-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för demografi och åldrandeforskning

Forskningsområde

Demografi, Psykologi, Sociologi, Åldrandeforskning

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Projektbeskrivning

Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin

Studien är en del av ett större europeiskt forskningsprojekt (Non-intended health, economic and social effects of the COVID-19 epidemic control decisions: Lessons from SHARE) ) finansierat av EU-kommissionen och utgår från data som samlats in och tillgängliggjorts av det europeiska forskningskonsortiet SHARE-ERIC (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe).
 
Studien beskriver och analyserar äldres dagliga aktiviteter under coronapandemin i 28 länder i Europa. Fokus ligger på hur aktiviteter såsom dagliga inköp, promenader, möte med släkt och vänner samt besök på vård- och omsorgsinstitutioner påverkats av ländernas olika strategier för att förhindra en ökad smittspridning av Covid-19. Skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, kön och personer med olika familje- och hushållssituationer analyseras. Studien analyserar även associationer mellan å ena sidan äldres aktivitetsmönster å andra sidan deras sociala relationer, hälsa och välmående. Projektet analyserar också hur restriktioner påverkat äldres dagliga aktiviteter i urbana respektive och rurala områden i Europa.
 
Eftersom social isolering och ensamhet har identifierats som riskfaktor för nedsatt kognitiv förmåga och demens kommer en delstudie undersöka om de restriktioner och rekommendationer om social isolering - och den eventuella ensamhetskänsla dessa kan ha lett till - kan ha påverkat vissa kognitiva funktioner, så som exempelvis minne. Detta kan se olika ut i olika grupper, så delstudien kommer också undersöka ifall det varierar mellan t.ex. åldersgrupper, kön och personer med olika utbildningsnivå.
 

SHARE working paper series 

SHARE Covid 19

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-08