"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fredrik Schulz

Doktorand tillika specialistsjuksköterska inom anestesiologisk omvårdnad.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt namn är Fredrik Schulz och jag är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Sedan min examen 2013 vid Göteborgs universitet har jag varit kliniskt verksam inom såväl anestesi- som akutsjukvård i Norrbottens län. Jag har även haft förmånen att arbeta som universitetsadjunkt med kursansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen av blivande anestesisjuksköterskor runt om i vårt avlånga land.

Som doktorand vid Umeå universitet kommer min forskning att fokusera på att kartlägga de behov och kravspecifikationer som ambulanspersonal har gällande att träna och förbereda sig inför masskadehändelser. Genom att observera samt intervjua personal som är yrkesverksamma inom ambulans- och/eller akutsjukvård samt individer på beslutsfattande position är min förhoppning att erhålla en ökad förståelse för hur träningen bedrivs i dagsläget samt vilka faktorer som kan ha inverkan på lärandeprocessen och graden av handlingsberedskap.

Mitt doktorandprojekt, som i skrivande stund har arbetstiteln Mixed Reality – ett framtida verktyg för att träna och förbereda ambulanspersonal för masskadehändelser, är knutet till Horizon 2020 MED1stMR; ett internationellt EU-finansierat projekt med syftet att tillhandahålla en Mixed Reality-baserad träningsplattform som kan öka ambulanspersonalens handlingskraft och mentala beredskap att ställas inför en masskadehändelse. 

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2023