"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MED1stMR

Forskningsprojekt MED1stMR syftar till att utveckla befintliga träningsmöjligheter för att bättre förbereda Medical First Responders (MFR) för att hantera otillgängliga och extrema masskadehändelser och katastrofer.

MED1stMR är ett treårigt Horizon 2020 projekt som leds från Austrian Institute of Technology, Center for Technology Experience. MED1stMR syftar till att utveckla befintliga träningsmöjligheter för att bättre förbereda Medical First Responders (MFR) för att hantera komplexa masskadehändelser och katastrofer.

Projektansvarig

Lina Gyllencreutz
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
0660-29 25 29

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Projektbeskrivning

MED1stMR är ett treårigt Horizon 2020 projekt som leds från Austrian Institute of Technology, Center for Technology Experience. MED1stMR syftar till att utveckla befintliga träningsmöjligheter för att bättre förbereda Medical First Responders (MFR) för att hantera komplexa masskadehändelser och katastrofer. Innovativa lösningar med blandad teknik så kallad mixed reality (MR) ger träningsmöjligheter som kombinerar virtuell verklighet med fysisk interaktion. Projektet kommer att träna MFR i MR miljöer för att förbättra deras situationsmedvetenhet, resilience och effektiva omhändertagande i akuta och komplexa masskadesituationer och katastrofer. 

 

European Commission – Research Website

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-12-09