"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Freja Fagerholm

Freja har en bakgrund som läkare och ekolog, med ett särskilt intresse för Arktis. Hon är doktorand i infektionsepidemiologi i Magnus Evanders grupp vid klinisk mikrobiologi.

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för klinisk mikrobiologi
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Enhet: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling
Plats
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Freja har en kandidatexamen i biologi och en masterexamen i ekologi och evolutionsbiologi från Helsingfors universitet (Finland). Hennes intresse för Arktis ledde henne till att söka sig först som utbytesstudent till det arktiska universitetet i Norge (Tromsø), där hon slutligen stannade i två år: skrev sin kandidatuppsats och gick kurser inom masterprogrammet "Northern Populations and Ecosystems", samt gjorde fältarbete för projektet Climate-ecological observatory for Arctic Tundra (COAT).

Ett intresse för hälsa hos både människor och miljö ledde henne sedan vidare till läkarprogrammet i Umeå.

Efter avslutade läkarstudier arbetar Freja nu för att i sitt doktorandprojekt kombinera sina kunskaper inom både ekologi och medicin i ett nordligt kontext. Hon arbetar med det gnagarburna och klimatkänsliga Puumala-viruset, som orsakar återkommande utbrott av sorkfeber hos människor i norra Sverige. Hon läser både doktorandprogrammet vid medicinska fakulteten och den Arktiska forskarskolan vid Umeå universitet.

Forskargrupper

Gruppmedlem