"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Frida Degerstedt

Frida Degerstedt

Jag är sjukgymnast och doktorand i Fysioterapi, i samarbete med Umeå Centrum för Genusforskning

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Med mitt doktorandprojekt vill jag undersöka hur barn och unga med CP deltar och är delaktiga i fysioterapi och i fysisk aktivitet på skola och fritid. Fokus kommer att ligga på hur sociala kategorier såsom kön/genus och födelseland/etnicitet och normer kring dessa och funktionalitet har betydelse för barn och ungas deltagande och upplevelser. Projektet bygger dels på registerdata från det nationella kvalitetsregistret CPUP, för kartläggning av självrapporterad deltagande i fysioterapeutiska interventioner, skolidrott och fritidsaktivitet. Dels ingår intervjuer med ungdomar om deras erfarenheter av fysioterapi och fysisk aktivitet. Syftet med intervjuerna är att undersöka ungdomarnas erfarenheter av normer kring funktionalitet, genus och etnicitet i relation till fysisk aktivitet och fysioterapi. Forskningsfrågor som vägleder analysen är: Hur konstrueras och upprätthålls normer kring funktionalitet, genus och etnicitet? På vilket sätt främjar eller begränsar normer ungdomarnas deltagande och delaktighet i fysisk aktivitet och fysioterapi? Vilka är konsekvenserna med dessa normer och finns öppningar för att utmana dem?

Health Science Reports, John Wiley & Sons 2021, Vol. 4, (3)
Degerstedt, Frida; Björklund, Martin; Keisu, Britt-Inger; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (4) : 774-782
Degerstedt, Frida; Enberg, Birgit; Keisu, Britt-Inger; et al.