"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Göran Bergqvist

Jag arbetar med forskningsstöd, bland annat i form av analyser av närsalter och löst organiskt kol i vattenprover.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Laboratorieingenjör vid Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Plats
-, Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors
Umeå; Stockholm: Umeå universitet; Skolverket 2013
Abrahamsson, Mattias; Almarlind, Pia; Bergqvist, Göran; et al.
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 58:2013
Grelsson, Gunnel; Bergqvist, Göran; Jacobsson, Niklas
Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10, Stockholm: Skolverket 2012 : 28-43
Abrahamsson, Mattias; Almarlind, Pia; Bergqvist, Göran; et al.