"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Ahrenby

Jag är fil.dr. i pedagogiskt arbete. Mina forskningsområden är ämnesdidaktik, bildundervisning och policyforskning, vilket inkluderar förutsättningarna för bildundervisning och lärarprofessionalitet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4, L442 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är fil.dr. i pedagogiskt arbete och biträdande lektor vid institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet. Mina forskningsområden är ämnesdidaktik, bildundervisning och policyforskning, vilket inkluderar förutsättningarna för bildundervisning och lärarprofessionalitet. Efter min doktorsavhandling Värdegrundsarbete i bildundervisning: en studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år, som jag disputerade med 2021 arbetar jag med ett projekt om lärares tolkning och översättning av grundskolans nya kursplan för bildämnet, samt ett projekt tillsammans med andra forskare om läromedel i bildundervisning.

Konferens i pedagogiskt arbete, 2023: book of abstracts, Linköping: Linköping University Electronic Press 2023 : 128-128
Ahrenby, Hanna
Mapping International Art Education Histories, Teachers College, Columbia University, New York, USA, November 30 - December 2, 2023
Marklund, Frida; Ahrenby, Hanna; Karlsson Häikiö, Tarja
Education and involvment in precarious times: NERA conference 2022. Abstract book., Reykjavik: School of Education, University of Iceland 2022 : 17-18
Ahrenby, Hanna
Education and involvment in precarious times: NERA conference 2022. Abstract book, School of Education, Univeristy of Iceland 2022 : 169-170
Ahrenby, Hanna
Praktiknära forskning: barn, lärare och lärande, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 45-60
Silfver, Birgitta; Ahrenby, Hanna
Visuella arenor och motsägelsefulla platser: tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring, Göteborg: Daidalos 2014 : 193-218
Ahrenby, Hanna

Forskningsprojekt

1 september 2016 till 31 december 2021