"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hans Löfgren

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Enheten för polisiärt arbete
Plats
Nordic Journal of Studies in Policing, Universitetsforlaget 2022, Vol. 9, (1) : 1-13
Löfgren, Hans O.; Hansson, Jonas
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (21)
Christiansen, Filip; Ahlqvist, Viktor H.; Nyroos, Mikaela; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 12
Löfgren, Hans O.; Hansson, Jonas; Sjöberg, David; et al.
European Law Enforcement Research Bulletin: Special Conference Edition Nr. 5, European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) 2021 : 111-119
Silva, Teresa C.; Löfgren, Hans O.
Umeå University medical dissertations, 1922
Löfgren, Hans O.
International Journal of Social Work and Human Services Practice, Vol. 5, (2) : 70-79
Löfgren, Hans O.; Padyab, Mojgan; Ghazinour, Mehdi; et al.
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (7) : 24-34
Löfgren, Hans O.; Petersen, Solveig; Nilsson, Karin; et al.
Psychology, Vol. 8, (5) : 700-716
Löfgren, Hans O.; Petersen, Solveig; Nilsson, Karin; et al.