"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jenny Hellgren

Jenny Hellgren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
ESERA 2021, the 14th Conference of the European Science Education Research Association, Online via University of Minho, Braga, Portugal, August 30 - September 3, 2021
Almarlind, Pia; Sullivan Hellgren, Jenny Maria
Bridging Research and Practice in Science Education: Selected Papers from the ESERA 2017 Conference, Springer 2019 : 107-122
Hellgren, Jenny M.
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo University 2019, Vol. 15, (3) : 299-312
Hellgren, Jenny Maria
ESERA 2017, 12th Conference of the European Science Education Research Association, Dublin, Ireland, August 21-25, 2017
Hellgren, Jenny
Research in Science & Technological Education, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 35, (4) : 409-426
Hellgren, Jenny M.; Lindberg, Stina
NFSUN 2017: Abstracts : 57-57
Sullivan Hellgren, Jenny
NFSUN 2017: Abstracts : 55-55
Sullivan Hellgren, Jenny; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Routledge 2016 : 56-67
Hellgren, Jenny M.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 65
Hellgren, Jenny Maria
11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2015),31 aug - 4 sept 2015, Helsinki, Finland
Hellgren, Jenny
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN): Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments, 4th – 6th June 2014, Helsinki, Finland
Hellgren, Jenny M
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN): Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments, 4th – 6th June 2014, Helsinki, Finland
Hellgren, Jenny M; Stewart, Kirsty; Sullivan, Kirk PH
European Journal of Psychology of Education, Springer 2014, Vol. 29, (4) : 673-691
Winberg, Mikael T.; Hellgren, Jenny M.; Palm, Torulf
Nationellt centrum för matematikutveckling 2010
Palm, Torulf; Hellgren, Jenny; Winberg, Mikael
Plant Physiology, ASPB Publications 2004, Vol. 135, (1) : 212-220
Hellgren, Jenny M; Olofsson, Kjell; Sundberg, Björn
The Plant Journal, Blackwell Publishing 2003, Vol. 34, (3) : 339-349
Andersson-Gunnerås, Sara; Hellgren, Jenny M; Björklund, Simon; et al.
Acta Universitatis Agriculturae Sueciae Silvestria, 268
Hellgren, Jenny Maria