"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jenny Hellgren

Forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik med fokus på motivation, vetenskapligt skrivande och att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning, liksom min undervisning, baseras på att människor i grunden är nyfikna och vill lära sig nya saker, och att naturvetenskap är en utmärkt arena för det. Observationer, utforskande och att kunna föra resonemang och argumentera är viktiga förmågor i skolan såväl som i livet. Mitt arbete har flera spår och det finns några genomgående teman. Det första är motivation, att motivation är grunden för lärande och att kunskap om motivation är en viktig del av lärarutbildning och lärarkunskap. Det andra är att lärande sker i samverkan med andra, naturligtvis inom skolan men också i möten med till exempel forskare och samhälle som ger relevans och autenticitet till ämnesinnehållet. Det tredje är vikten av argumentation, att lärandet inte stannar vid att förstå, utan fördjupas med att kunna uttrycka sig till andra. Till sist ämnesdidaktiken, och framför allt hur lärandet i naturvetenskap interagerar med andra discipliner. Min undervisning finns beskriven under separat flik och nedan beskriver jag kort några forsknings- och utvecklingsprojekt jag arbetar med eller har arbetat med.

o   Tid och rum för lärande i naturvetenskap. Projektet leds av Urban Eriksson, Uppsala Universitet och handlar om förståelse för små och stora skalor inom naturvetenskap, till exempel skalor som mäter små avstånd i cellbiologi och långa tidsperioder i kosmologiska och evolutionära processer.

o   Forskarhjälpen. Jag har gjort studier om projekten Medicinjakten (2011) och Spindeljakten (2018). Studierna i samband med Medicinjakten hade fokus på elevers motivation, upplevelser och engagemang. Fokus för Spindeljakten är lärares syn på naturvetenskapsundervisning och hur den relaterar till val, värden och klassrumspraktiker.

o   Multipliers, som är ett EU-projekt om Open schooling och elevers förmedlande av naturvetenskaplig kunskap. Projektets första del handlar om Skogsanvändning och skogsbevarande som undervisningstema och ett undervisningsmaterial finns publicerat.

Jag har doktorsexamina i Pedagogiskt arbete (Umeå universitet, 2016) och Växtfysiologi (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2003).

LMNT-nytt, (1) : 7-9
Eriksson, Urban; Hellgren, Jenny
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) - konferens 2023, Norrköping, Sverige, 18-19 oktober, 2023
Hellgren, Jenny; Varg, Lina; Forsgren, Helen; et al.
Busting post-truth in the science classroom, Tartu: University of Tartu 2023 : 29-36
Vaino, Katrin; Hellgren, Jenny
GIREP 2022 conference (International Research Group on Physics Teaching). Ljubljana, Slovenia, July 4-8, 2022.
Euler, Elias; Hellgren, Jenny; Eriksson, Urban
AAPT 2022 Summer Meeting (American Association of Physics Teachers). Grand Rapids, MI, USA, July 9-10, 2022
Euler, Elias; Hellgren, Jenny; Eriksson, Urban
ESERA 2021, the 14th Conference of the European Science Education Research Association, Online via University of Minho, Braga, Portugal, August 30 - September 3, 2021
Almarlind, Pia; Sullivan Hellgren, Jenny Maria
Bridging Research and Practice in Science Education: Selected Papers from the ESERA 2017 Conference, Springer 2019 : 107-122
Hellgren, Jenny M.
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo University 2019, Vol. 15, (3) : 299-312
Hellgren, Jenny Maria
13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Bologna, Italy, August 26-30, 2019
Hellgren, Jenny; Ottander, Katarina; Ottander, Christina
XVIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education, Malmö, Sweden, August 13-17, 2018
Hellgren, Jenny; Ottander, Katarina; Ottander, Christina
ESERA 2017, 12th Conference of the European Science Education Research Association, Dublin, Ireland, August 21-25, 2017
Hellgren, Jenny
Research in Science & Technological Education, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 35, (4) : 409-426
Hellgren, Jenny M.; Lindberg, Stina
NFSUN 2017: Abstracts : 57-57
Sullivan Hellgren, Jenny
NFSUN 2017: Abstracts : 55-55
Sullivan Hellgren, Jenny; Bergqvist, Ewa; Österholm, Magnus
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Routledge 2016 : 56-67
Hellgren, Jenny M.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 65
Hellgren, Jenny Maria
11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2015),31 aug - 4 sept 2015, Helsinki, Finland
Hellgren, Jenny
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN): Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments, 4th – 6th June 2014, Helsinki, Finland
Hellgren, Jenny M
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN): Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments, 4th – 6th June 2014, Helsinki, Finland
Hellgren, Jenny M; Stewart, Kirsty; Sullivan, Kirk PH
European Journal of Psychology of Education, Springer 2014, Vol. 29, (4) : 673-691
Winberg, Mikael T.; Hellgren, Jenny M.; Palm, Torulf
Advances in Mobile and Distance Learning (AMDL)
Sullivan, Kirk P H; Czigler, Peter E.; Sullivan Hellgren, Jenny M.
Nationellt centrum för matematikutveckling 2010
Palm, Torulf; Hellgren, Jenny; Winberg, Mikael
Plant Physiology, ASPB Publications 2004, Vol. 135, (1) : 212-220
Hellgren, Jenny M; Olofsson, Kjell; Sundberg, Björn
The Plant Journal, Blackwell Publishing 2003, Vol. 34, (3) : 339-349
Andersson-Gunnerås, Sara; Hellgren, Jenny M; Björklund, Simon; et al.
Acta Universitatis Agriculturae Sueciae Silvestria, 268
Hellgren, Jenny Maria

Forskningsprojekt

22 november 2021 till 31 oktober 2024

Jag är legitimerad lärare i biologi och kemi. Jag undervisar blivande grund- och ämneslärare i naturvetenskapsdidaktik, samt i motivation och vetenskapligt skrivande. Jag undervisar också biologi på Tekniskt-Naturvetenskapligt basår. Jag har lång erfarenhet av att handleda examensarbeten och tycker att handledning av självständiga arbeten är väldigt givande.