"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MULTIPLIERS – ett H2020-projekt

För att främja samverkan mellan skola och externa aktörer

Forskningsprojekt MULTIPLIERS är ett H2020-projekt för att främja samverkan mellan skola och externa aktörer för undervisning som stimulerar ett intresse för naturvetenskapliga frågor och aktivt deltagande i samhället.

Syfte med forsknings- och utvecklingsprojektet är att tillsammans med kollegor från andra europeiska länder utveckla partnerskap med lärare, forskare, föreningar och yrkesverksamma för att utpröva och utvärdera undervisning i naturvetenskap som bygger på autentiska frågor kring samtidens utmaningar, sk. Open-schooling. Projektet syftar till att få kunskap om: 1) faktorer som möjliggör samverkan; 2) undervisningsstrategier som stödjer elevers intresse, lärande och personliga engagemang.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-11-22 2024-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Projektbeskrivning

I många länder lyckas inte skolans undervisning att skapa ett intresse för naturvetenskap, varken för fortsatta studier, arbete inom området eller för att skapa aktiva medborgare som tar ställning i frågor där en naturvetenskaplig kunskapsbas behövs. Ett sätt att bemöta denna trend är att få med externa aktörer som kan tillföra nya perspektiv till skolans undervisning och som ger eleverna kännedom om olika yrken och om de som arbetar där.  

För att göra naturvetenskap mer konkret och tilltalande etablerar H2020-projektet MULTIPLIERS Open Science Communities (OSC). Genom dessa OSCs ökar möjligheter till lärande genom samarbete med skolor, universitet, informella utbildningsleverantörer, science centra, lokala föreningar, industri, civilsamhälle, beslutsfattare och media.

Projektet syftar till att få kunskap om vad som kan öka graden av samverkan mellan skola och externa aktörer för att nå en undervisning som i högre grad stimulerar ett intresse och engagemang för naturvetenskapliga frågor och ett aktivt deltagande i samhället.

I OSC-partnerskap utvecklas, utprövas och utvärderas undervisning i naturvetenskap som bygger på autentiska frågor kring samtidens utmaningar. Undervisningen ska ge möjlighet att interagera med experter och ge lärande i naturvetenskap som inkluderar undersökande arbete, utveckling av förmåga att identifiera intressekonflikter, kritiskt granska och ta ställning. De autentiska fallen ska väcka elevernas personliga engagemang och undervisningen fångar naturvetenskapens och naturvetarens roll i den komplexa verklighet vi lever i. Genom olika evenemang kommer eleverna sedan att dela med sig av sina resultat och erfarenheter till sina familjer och övriga i samhället. Eleverna ska fungera som s.k. multiplikatorer, dvs kunskapsspridare, för att sprida kunskap i och om naturvetenskap. Projektet syftar till att nå kunskap om faktorer som får samverkan att fungera och vara till gagn för alla parter.

Läs mer om projektet på https://multipliers-project.org/

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-06