Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jenny Olsson

Jenny Olsson

Doktorand i ekologi med inriktning inom landskapsgenetik. Fokus är att undersöka om dammar agerar som barriärer för växters genflöde kring reglerade vattendrag.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, Linnaeus väg 6, Umeå, KB.5B16 (5.07.09) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Majoriteten av världens stora floder är reglerade av dammar. Dammar förändrar flodens ekosystem genom att hindra och förändra vattenflöden samt även förändra transporten av arter, sediment och organiska ämnen. 

Många växter som lever i närheten av vattendrag sprider sig med vattnet, en process som kallas hydrokori, vilket är en spridningsmekanism som enbart går i riktning nedströms. Populationer längs floden förväntas därför få mer spridningsmaterial från populationer uppströms vilket medför ökad genetisk diversitet nedströms. Dammar kan dock agera som barriärer för denna spridningsmekanism. Fragmentering och reglering av floder orsakade av dammar har bidragit till att växtarter kring reglerade floder har genomgått en populationsminskning och många populationer har även helt försvunnit lokalt. 

Mitt projekt inom detta område är att bedöma till vilken grad växter kring reglerade floder påverkas av att dammar hindrar deras spridning genom att undersöka den genetiska diversiteten i dessa växter. Projektet kommer även att bestämma vilka åtgärder som är effektiva för att förbättra förhållandena för dessa växter och föreslå metoder för att öka anslutningen mellan fragmenterade floder för flera organismgrupper. 

Plant Communications, Elsevier 2021, Vol. 2, (1)
Hall, David; Olsson, Jenny; Zhao, Wei; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem