"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Dahlberg

Doktorand med fokus på Lipödem, en relativt okänd sjukdom som drabbar kvinnor, samt specialistläkare på hud- och STD-kliniken.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: A5/D, Dermatologi och venereologi
Plats
Hudkliniken, målpunkt Y13, plan 1, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Registrerad som doktorand på instutitionen för folkhälsa och klinisk medicin. Mitt forskningsområde är Lipödem, en sjukdom som drabbar kvinnor och ger en asymmetrisk fördelning av fettvävnaden, vanligen på extremiteter, dvs armar och ben. Utöver detta är den förknippad med flera andra besvär, exempelvis smärtor. Min forskning har initialt en kvalitativ ansats och inleds som intervjuer men kommer att ha mer klinisk karaktär i senare studier. 

Jag jobbar även kliniskt som specialistläkare på hud- och STD-kliniken, NUS.

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2023, Vol. 19, (1)
Dahlberg, Johan; Nylander, Elisabet; Persson, Margareta; et al.

Jag handleder läkarstudenter under deras kliniska placering på hud- och STD-kliniken och har under några terminer varit amanuens på hudkursen.