"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barns och elevers tidiga matematikundervisning

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola: Hur kan undervisning stödja elevers taluppfattning?

Syftet är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan lärare och forskare kring matematikundervisning i förskolan och lågstadiet, med särskilt fokus på barns och elevers lärande om tal, samt att undersöka möjligheter för långsiktigt hållbar samverkan avseende .

Projektansvarig

Anna Ida Säfström
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 17

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-05-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Hudiksvalls kommun, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun

Projektet är kopplat till UFM (Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik).

 

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2024-01-15