Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johanna Jers

Johanna Jers

Min forskning rör jämställdhet och den reglerade marknaden.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Mitt doktorandprojekt rör den reglerade marknaden, äganderättsliga frågor och jämställdhetsområdet.

Det övergripande syftet är att utifrån intressekontfliken mellan jämställdhetspolitiska mål och associationsrättslig autonomi undersöka rättsliga möjligheter och hinder som uppkommer i frågan om könsrepresentation i näringslivet. Syftet besvaras genom att analysera och jämföra tillåtligheten av fyra olika sätt att ställa krav på kvotering, i framställningen kallat regleringsmodeller, som alla åsyftar att åstadkomma en jämn könsfördelning i styrelser i aktiemarknadsbolag.

Rättslig tillåtlighet är emellertid inte allt utan åtgärderna måste även vara lämpliga, nödvändiga och genomförbara.

Lämplighet och nödvändighet analyseras och utvärderas utifrån ett ramverk baserat på inskränkningar och förenlighet med aktiemarknadens funktion och aktiemarknadsrättens ändamål samt vilken eller vilka av modellerna som skulle kunna leda till att den politiska målsättningen om en jämn könsfördelning i styrelser i aktiemarknadsbolag uppnås samtidigt som kravet på proportionalitet beaktas. Genomförbarhet analyseras och utvärderas utifrån hur valet av lösning påverkar möjligheten att uppfylla kravens ändamål och de bakomliggande politiska målsättningarna.

 

Här har jag talat och skrivit om min forskning i populärvetenskapliga sammanhang:

http://www.kvinnohistoriskt.se/4.65c1214d14f38ac15531534e.html

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6835162

 

Min undervisning handlar främst om icke-diskriminering och internationella perspektiv på både grund- och avancerad nivå. På grundnivå undervisar jag primärt på Rätten i socialt arbete, 15 hp, som ges på termin två på socionomprogrammet. På avancerad nivå undervisar jag både på svenska och engelska, i exempelvis Barnrätt, 15 hp, en valbar kurs för socionomer och jurister och Human Rights Law, 7,5 hp som ges på magisterprogrammet med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter. 

 

Representationsuppdrag:

 - doktorandrepresentant i utbildningsutskottet vid min hemmainstitution, Juridiska institutionen, 2018/2019, 2019/2020.

 - doktorandrepresentant i forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) vid Umeå universitet 2018/2019

 - studenternas gruppsuppleant i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet 2018/2019

 

Externa styrelseuppdrag:

 - ledamot i styrelsen för SAMDOK, doktorandsektionen på samhällsvetenskapliga fakulteten, 2018/2019 

 - ledamot i Sveriges genusforskarförbund 2019 - pågående

 - ordförande i Sveriges genusforskarförbund Umeå lokalgrupp 2019/2020, 2020/2021. Ledamot under 2018/2019

Tidskrift för Genusvetenskap, Tidskrift för genusvetenskap 2020, Vol. 41, (3) : 91-93
Hoffart, Amund Rake; Jers, Johanna; Olovsdotter Lööv, Anna
Tidskrift för Genusvetenskap
Jers, Johanna

Forskargrupper

Gruppmedlem