"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Johanna Jers

Mina forskningsintressen är aktiemarknaden, bolagsstyrning, jämställdhet och feministisk forskning samt hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Forskningsassistent vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Mina forskningsintressen är aktiemarknaden, bolagsstyrning, jämställdhet och feministisk forskning samt hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Jag rör mig inom associationsrätt särskilt aktiebolags- och aktiemarknadsrätt och konstitutionell rätt, särskilt diskrimineringsrätt.

 

Mitt doktorandprojekt rör aktiemarknaden, äganderättsliga frågor och jämställdhet.

I min avhandling undersöker jag vilka rättsliga hinder och möjligheter det finns för att åstadkomma en jämn könsfördelning i aktiemarknadsbolagsstyrelser utifrån kunskapen om att en styrelse med en jämn könsfördelning kan vara ekonomisk fördelaktig för ett aktiemarknadsbolag samt leda till en framgångsrik aktiemarknad.

Fokus i min studie ligger på att analysera och jämföra tillåtligheten av kvotering som verktyg för att åstadkomma sådana styrelser. Studien utgår från att kvotering kan tillämpas på olika sätt och fokus är på kvoteringsregler i såväl lagstiftning som självreglering. Avhandlingen omfattar bland annat en undersökning av hur kvotering förhåller sig till egendomsskyddet och diskrimineringslagstiftning. Att en reglering är lagenlig innebär dock inte att den automatiskt är genomförbar. Därför omfattar avhandlingen även en analys av hur väl krav på könsrepresentation överensstämmer med aktiebolagsrättens och aktiemarknadsrättens ändamål och aktiemarknadens funktion.

Undersökningens resultat mynnar ut i en avslutande analys och diskussion om vad staten behöver ta hänsyn till vad gäller lägstanivå vid lagstiftning och domstolsprövning. Resultaten diskuteras bland annat utifrån ett lagstiftarperspektiv om vilken regleringsmodell som bäst lämpar sig i förhållande till aktiebolagsrättens och aktiemarknadsrättens ändamål och om en sådan lösning överhuvudtaget är genomförbar i en rättspolitisk kontext. 

 

Här har jag talat och skrivit om min forskning i populärvetenskapliga sammanhang:

http://www.kvinnohistoriskt.se/4.65c1214d14f38ac15531534e.html

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6835162

 

Min undervisning handlar främst om icke-diskriminering och internationella perspektiv på både grund- och avancerad nivå. På grundnivå undervisar jag primärt på Rätten i socialt arbete, 15 hp, som ges på termin två på socionomprogrammet. På avancerad nivå undervisar jag både på svenska och engelska, i exempelvis Barnrätt, 15 hp, en valbar kurs för socionomer och jurister och Human Rights Law, 7,5 hp som ges på magisterprogrammet med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter. 

 

Representationsuppdrag:

 - doktorandrepresentant i utbildningsutskottet vid min hemmainstitution, Juridiska institutionen, 2018/2019, 2019/2020.

 - doktorandrepresentant i forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) vid Umeå universitet 2018/2019

 - studenternas gruppsuppleant i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet 2018/2019

 

Externa styrelseuppdrag:

 - ledamot i styrelsen för SAMDOK, doktorandsektionen på samhällsvetenskapliga fakulteten, 2018/2019 

 - ordförande i Sveriges genusforskarförbund 2022 - pågående

 - ledamot i Sveriges genusforskarförbund 2019 - 2022

 - ordförande i Sveriges genusforskarförbund Umeå lokalgrupp 2019/2020, 2020/2021. Ledamot under 2018/2019

Tidskrift för Genusvetenskap, Tidskrift för genusvetenskap 2020, Vol. 41, (3) : 91-93
Hoffart, Amund Rake; Jers, Johanna; Olovsdotter Lööv, Anna
Tidskrift för Genusvetenskap
Jers, Johanna