"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Liliequist

Professor emeritus i historia

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
A, Humanisthuset, HUM.F.104 Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Disputerade 1992 på avhandlingen Brott, synd och straff: Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet. Forskar främst inom områden som rör våld, kön, sexualitet och känslor under företrädesvis tidig modern tid.

Min nuvarande forskning som emeritus omfattar två större undersökningar Från ’ledsnad att leva’ till ”sinnets förvirring” – teologiska, rättsliga, medicinska och folkliga uppfattningar av melankoli och mord på små barn i 1600- och 1700-talens Sverige samt Nils Gisslers (1717–1771) ’anfäktningsskola’ – en svensk 1700-talsläkares inre prövningar och lidanden i upplysningens skugga.

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Foreningen Kulturella Perspektiv 2023, Vol. 32
Liliequist, Jonas
Studies in the History of Daily LIfe (800-1600), 10
Bayless, Martha; Liliequist, Jonas; Webb, Lewis
Gender and status competition in pre-modern societies, Turnhout, Belgium: Brepols 2022 : 125-158
Liliequist, Jonas
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2020, (1-2) : 4-39
Liliequist, Jonas
The Routledge companion to cultural history in the Western world, Routledge 2020 : 240-255
Liliequist, Jonas
Journal of the history of sexuality, University of Texas Press 2019, Vol. 28, (2) : 320-322
Liliequist, Jonas
Svebskt kvinnovetsnakpligt lexikon
Liliequist, Jonas
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Liliequist, Jonas
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2018, Vol. 138, (4) : 738-741
Liliequist, Jonas
Framing Premodern Desires: Sexual Ideas, Attitudes and Practices in Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press 2017 : 211-232
Liliequist, Jonas
The gallery of Charles XI at the Royal Palace of Stockholm - in perspective, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2016 : 73-85
Liliequist, Jonas
New York: Palgrave Macmillan 2015
Foka, Anna; Liliequist, Jonas
Laughter, humor, and the (un)making of gender: historical and cultural perspectives, New York: Palgrave Macmillan 2015 : 229-248
Liliequist, Jonas
Laughter, humor, and the (un)making of gender: historical and cultural perspectives, New York: Palgrave Macmillan 2015 : 123-131
Liliequist, Jonas
Sexualpolitiska nyckeltexter, Stockholm: Leopard förlag 2015 : 32-40
Liliequist, Jonas
Laughter, humor, and the (un)making of gender: historical and cultural perspectives, New York: Palgrave Macmillan 2015 : 1-3
Liliequist, Jonas; Foka, Anna
Stockholm: Orionteatern/Stockholms dramatiska högskola 2014
Liliequist, Jonas
Morality, crime and social control in Europe 1500-1900, Helsinki: Finnish Literature Society 2014 : 19-42
Liliequist, Jonas
Honour, violence and emotions in history, London: Bloomsbury Academic 2014 : 45-68
Liliequist, Jonas
Stockholm: Orionteatern/Stockholms dramatiska högskola 2014
Rudolfsson, Lars; Liliequist, Jonas
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2013 : 341-345
Liliequist, Jonas
Från legofolk till stadsfolk: festskrift till Börje Harnesk, Härnösand: Mittuniversitetet 2012 : 11-32
Liliequist, Jonas
Passioner: Konst och känslor genom fem sekler, Stockholm: Nationalmuseum 2012 : 62-85
Liliequist, Jonas
A History of Emotions, 1200- 1800, London: Pickering & Chatto 2012 : 181-205
Liliequist, Jonas
Människan, arbetet och historien: en vänbok till professor Tom Ericsson, Umeå: Umeå universitet 2012 : 227-245
Liliequist, Jonas
A History of Emotions 1200-1800, London: Pickering & Chatto 2012 : 1-6
Liliequist, Jonas
Früneuzeit-Info, Wien: Institut f¨r die Erforschung der Frühen Neuzeit 2012, Vol. 23, (1+2) : 5-6
Liliequist, Jonas
A History of Emotions, 1200- 1800, London: Routledge 2012 : 1-6
Liliequist, Jonas
Studies for the International Society for Cultural History, 2
Liliequist, Jonas
Frühneuzeit-Info, Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit 2012, Vol. 23, (1+2) : 7-23
Liliequist, Jonas; Almbjär, Martin
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Köpenhamn: Kriminalistisk Institut 2010, Vol. 97, (2) : 179-190
Bergenheim, Åsa; Liliequist, Jonas, Jonas
Det åskådliga och det bottenlösa: Tankar kring konst och humaniora, Stockholm: Stockholms universitet 2010 : 274-281
Liliequist, Jonas
Scandia, Lund: Historiska institutionen 2008, Vol. 74, (1) : 83-103
Liliequist, Jonas
Historisk tidskrift, Vol. 128, (1) : 69-76
Liliequist, Jonas
Scandia: Tidskrift för historisk forskning, Vol. 73, (2) : 155-157
Liliequist, Jonas
Scandia: Tidskrift för historisk forskning, Vol. 73, (2) : 155-157
Liliequist, Jonas
Collegium: Studies across disciplines in the humanities and social sciences, Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies 2007, Vol. 2 : 57-81
Liliequist, Jonas
Christian demonology and popular mythology: Demons, spirits, witches. Vol II, Budapest: Central European University Press 2006 : 152-169
Liliequist, Jonas
Historiens mångfald: presentation av pågående forskning vid Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2004 : 79-99
Liliequist, Jonas
Scandinavian homosexualities: essays on gay and lesbian studies, New York & London: Haworth Press 1998 : 15-52
Liliequist, Jonas
Rettspraksis, Oslo: Skriftserie utgiven av Tingbokprosjektet 1994, (2) : 16-26
Liliequist, Jonas
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 1993, (2) : 40-52
Liliequist, Jonas
Umeå: Umeå universitet 1992
Liliequist, Jonas