Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon
Personalbild Jonas Liliequist

Jonas Liliequist

Professor emeritus i historia

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
A, Humanisthuset, HE102 Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Disputerade 1992 på avhandlingen Brott, synd och straff: Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet. Forskar främst inom områden som rör våld, kön, sexualitet och känslor under företrädesvis tidig modern tid.

OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2020, (1-2) : 4-39
Liliequist, Jonas
The Routledge companion to cultural history in the Western world, Routledge 2020 : 240-255
Liliequist, Jonas
Journal of the history of sexuality, University of Texas Press 2019, Vol. 28, (2) : 320-322
Liliequist, Jonas
Svebskt kvinnovetsnakpligt lexikon
Liliequist, Jonas
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Liliequist, Jonas
Historisk Tidskrift (S), Svenska Historiska Föreningen 2018, Vol. 138, (4) : 738-741
Liliequist, Jonas
Framing Premodern Desires: Sexual Ideas, Attitudes and Practices in Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press 2017 : 211-232
Liliequist, Jonas
The gallery of Charles XI at the Royal Palace of Stockholm - in perspective, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2016 : 73-85
Liliequist, Jonas
Laughter, humor, and the (un)making of gender: historical and cultural perspectives, New York: Palgrave Macmillan 2015 : 229-248
Liliequist, Jonas
Laughter, humor, and the (un)making of gender: historical and cultural perspectives, New York: Palgrave Macmillan 2015 : 123-131
Liliequist, Jonas
Sexualpolitiska nyckeltexter, Stockholm: Leopard förlag 2015 : 32-40
Liliequist, Jonas
Stockholm: Orionteatern/Stockholms dramatiska högskola 2014
Liliequist, Jonas
Morality, crime and social control in Europe 1500-1900, Helsinki: Finnish Literature Society 2014 : 19-42
Liliequist, Jonas
Honour, violence and emotions in history, London: Bloomsbury Academic 2014 : 45-68
Liliequist, Jonas
Stockholm: Orionteatern/Stockholms dramatiska högskola 2014
Rudolfsson, Lars; Liliequist, Jonas
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2013 : 341-345
Liliequist, Jonas
Från legofolk till stadsfolk: festskrift till Börje Harnesk, Härnösand: Mittuniversitetet 2012 : 11-32
Liliequist, Jonas
Passioner: Konst och känslor genom fem sekler, Stockholm: Nationalmuseum 2012 : 62-85
Liliequist, Jonas
Studies for the International Society for Cultural History, 2
A History of Emotions, 1200- 1800, London: Pickering & Chatto 2012 : 1-6
Liliequist, Jonas
A History of Emotions, 1200- 1800, London: Pickering & Chatto 2012 : 181-205
Liliequist, Jonas
Människan, arbetet och historien: en vänbok till professor Tom Ericsson, Umeå: Umeå universitet 2012 : 227-245
Liliequist, Jonas
A History of Emotions 1200-1800, London: Pickering & Chatto 2012 : 1-6
Liliequist, Jonas
Früneuzeit-Info, Wien: Institut f¨r die Erforschung der Frühen Neuzeit 2012, Vol. 23, (1+2) : 5-6
Liliequist, Jonas
Frühneuzeit-Info, Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit 2012, Vol. 23, (1+2) : 7-23
Liliequist, Jonas; Almbjär, Martin
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Köpenhamn: Kriminalistisk Institut 2010, Vol. 97, (2) : 179-190
Bergenheim, Åsa; Liliequist, Jonas, Jonas
Det åskådliga och det bottenlösa: Tankar kring konst och humaniora, Stockholm: Stockholms universitet 2010 : 274-281
Liliequist, Jonas
Scandia, Lund: Historiska institutionen 2008, Vol. 74, (1) : 83-103
Liliequist, Jonas
Historisk tidskrift, Vol. 128, (1) : 69-76
Liliequist, Jonas
Nätverket. Kultuforskning i Uppsala: Dåtiden i samtiden mot framtiden.Ett temanummer om kulturell ordning, makt och kön tillägnat Inger Lövkrona., Vol. 15 : 55-64
Liliequist, Jonas
Scandia: Tidskrift för historisk forskning, Vol. 73, (2) : 155-157
Liliequist, Jonas
Collegium : Studies across disciplines in the humanities and social sciences, Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies 2007, Vol. 2 : 57-81
Liliequist, Jonas
Scandia: Tidskrift för historisk forskning, Vol. 73, (2) : 155-157
Liliequist, Jonas
Christian demonology and popular mythology: Demons, spirits, witches. Vol II, Budapest: Central European University Press 2006 : 152-169
Liliequist, Jonas
Historiens mångfald: presentation av pågående forskning vid Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2004 : 79-99
Liliequist, Jonas
Scandinavian homosexualities: essays on gay and lesbian studies, New York & London: Haworth Press 1998 : 15-52
Liliequist, Jonas
Rettspraksis, Oslo: Skriftserie utgiven av Tingbokprosjektet 1994, (2) : 16-26
Liliequist, Jonas
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 1993, (2) : 40-52
Liliequist, Jonas
Umeå: Umeå universitet 1992
Liliequist, Jonas
Journal of the history of sexuality, Vol. 1, (3) : 393-423
Liliequist, Jonas
FOOCAL Tijdschrift voor Anthropologie, Nijmegen: University of Nijmegen 1990, (13) : 28-54
Liliequist, Jonas
I Heliga Birgittas trakter: Nitton uppsatser om medeltida samhälle och kultur i Östergötland 'västanstång', Uppsala: HSFR 1990 : 289-300
Liliequist, Jonas
The role of the state and public opinion in sexual attitudes and demographic behaviour, International Congress of Historical Sciences 1990 : 169-177
Liliequist, Jonas
Historia Nu.: 18 Umeåforskare om det förflutna, Umeå: Forskningsrapport från Historiska institutionen vid Umeå universitet 1988 : 143-170
Liliequist, Jonas
Historisk Tidskrift (S), (3) : 287-309
Liliequist, Jonas