Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Umeå Group for Premodern Studies

UGPS syftar till att bedriva internationellt framgångsrik forskning om historiska skeenden före år 1800. Gruppen arbetar utifrån temat Sverige i världen – Världen i Sverige ur ett vitt perspektiv: politiska skeenden, genusfrågor, mentaliteter, idéernas historia, kulturhistoria, religionshistoria m.m.

Gruppen avser att sätta svenska företeelser i ett brett internationellt perspektiv, alternativt att studera hur globala fenomen påverkat Sverige under olika epoker i historien. Några lång- och kortsiktiga mål med UGPS verksamhet är att:

• Stärka kompetensen att forska om äldrehistoriska material bland yngre forskare
• Bedriva egen internationell forskning
• Söka externa medel för större och mindre tvärvetenskapliga projekt
• Anordna och medverka i konferenser och workshops
• Utveckla och bygga vidare på befintliga etablerade forskarnätverk
• Skapa en internationell referensgrupp som kan berika gruppens arbete på längre sikt

För mer information se vår engelska sida genom att byta språk längst upp till höger.