"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå Group for Premodern Studies

Forskargrupp UGPS syftar till att bedriva internationellt framgångsrik forskning om historiska skeenden före år 1800. Gruppen arbetar utifrån temat Sverige i världen – Världen i Sverige ur ett vitt perspektiv: politiska skeenden, genusfrågor, mentaliteter, idéernas historia, kulturhistoria, religionshistoria m.m.

Gruppen avser att sätta svenska företeelser i ett brett internationellt perspektiv, alternativt att studera hur globala fenomen påverkat Sverige under olika epoker i historien. Några lång- och kortsiktiga mål med UGPS verksamhet är att:

• Stärka kompetensen att forska om äldrehistoriska material bland yngre forskare
• Bedriva egen internationell forskning
• Söka externa medel för större och mindre tvärvetenskapliga projekt
• Anordna och medverka i konferenser och workshops
• Utveckla och bygga vidare på befintliga etablerade forskarnätverk
• Skapa en internationell referensgrupp som kan berika gruppens arbete på längre sikt

För mer information se vår engelska sida genom att byta språk längst upp till höger.

Forskningsledare

Peter Lindström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 31

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia

Externa finansiärer

Hjärt-Lungfonden

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-03-28