Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Umeå Group for Premodern Studies

UGPS syftar till att bedriva internationellt framgångsrik forskning om historiska skeenden före år 1800. Gruppen arbetar utifrån temat Sverige i världen – Världen i Sverige ur ett vitt perspektiv: politiska skeenden, genusfrågor, mentaliteter, idéernas historia, kulturhistoria, religionshistoria m.m.

Gruppen avser att sätta svenska företeelser i ett brett internationellt perspektiv, alternativt att studera hur globala fenomen påverkat Sverige under olika epoker i historien. Några lång- och kortsiktiga mål med UGPS verksamhet är att:

• Stärka kompetensen att forska om äldrehistoriska material bland yngre forskare
• Bedriva egen internationell forskning
• Söka externa medel för större och mindre tvärvetenskapliga projekt
• Anordna och medverka i konferenser och workshops
• Utveckla och bygga vidare på befintliga etablerade forskarnätverk
• Skapa en internationell referensgrupp som kan berika gruppens arbete på längre sikt

För mer information se vår engelska sida genom att byta språk längst upp till höger.