"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effekten av föräldraskap på manliga och kvinnliga doktoranders akademiska socialisering och prestationer

Forskningsprojekt

I projektet undersöks hur föräldraskap påverkar doktoranders akademiska socialisering och prestationer.

Projektansvarig

Jonas Lindahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 00

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2022-12-31

Finansiering

Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att undersöka hur föräldraskap påverkar doktoranders akademiska socialisering och prestationer. Datamaterialet utgörs av doktorander inom medicin, naturvetenskap, teknologi, och samhällsvetenskap som genomfört sin doktorandutbildning vid ett svenskt universitet. Föräldraskap brukar anges som viktig delförklaring för könsskillnader inom akademin. En bättre förståelse av hur föräldraskap påverkar doktoranders akademiska socialisering och prestationer förväntas ge viktig kunskap om hur könsskillnader uppkommer redan under doktorandutbildningen och vad vi kan göra för att minska dem.

Senast uppdaterad: 2021-07-09