Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 maj 2021)

printicon
Personalbild Josefine Lampinen

Josefine Lampinen

Forskningsarbete: Delaktighet i dagligt liv och mental hälsa bland äldre personer med demens och effekter av ett intensivt rehabiliteringsprogram. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi, Geriatrik
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Syftet är att utveckla kunskap relaterad till delaktighet i dagligt liv och mental hälsa i ett representativt urval av äldre personer med demens samt efter ett intensivt rehabiliteringsprogram. Dessutom är syftet att beskriva upplevelser i dagligt liv efter  rehabiliteringsprogrammet hos personer med demens och deras närstående.

Min forskning utgår ifrån två forskningsprojekt: Umeå 85+/GERDA och MIDRED.

Umeå 85+/GERDA är en longitudinell populationsbaserad kohort studie som undersöker aktivt och hälsosamt åldrande bland mycket gamla människor i Västerbotten och i finska Österbotten.

MIDRED är en randomiserad kontrollerad studie med ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för hemmaboende personer med demens och deras närstående.

Forskargrupper

Gruppmedlem