"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Josefine Lampinen

Leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi inom äldrevård och äldreomsorg och doktorand. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi, Geriatrik
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt avhandlingsarbete har titeln: Hälsa och välbefinnande hos äldre vuxna som lever med demenssjukdom - Social delaktighet, ensamhet och genomförbarheten av ett multidimensionellt, interdiciplinärt team rehabiliteringsprogram

Det övergripande syftet med denna avhandling är att utveckla kunskap relaterad till social delaktighet, ensamhet och mental hälsa bland äldre vuxna som lever med demens och att utvärdera genomförbarheten av ett personcentrerat multidimensionellt, interdiciplinärt teamrehabiliteringsprogram

Mitt avhandlingsarbete utgår ifrån två forskningsprojekt: Umeå 85+/GERDA och MIDRED.

Umeå 85+/GERDA är en longitudinell populationsbaserad kohort studie som undersöker aktivt och hälsosamt åldrande bland mycket gamla människor i Västerbotten och i finska Österbotten.

MIDRED är en randomiserad kontrollerad pilot studie med ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för hemmaboende personer med demens och deras närstående.

European Journal of Ageing, Springer 2022, Vol. 19 : 1441-1453
Lampinen, Josefine; Conradsson, Mia; Nyqvist, Fredrica; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Sondell, Anna; Lampinen, Josefine; Conradsson, Mia; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem