"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos: Gun Persson Ljusne

UME-ACT

Forskargrupp UME-ACT fokuserar på att utveckla kunskap om aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer. Bland annat studerar vi engagemang i olika aktiviteter, om aktivitetsengagemang kan underlättas eller påverkas med riktade insatser liksom relationen mellan aktivitetsengagemang och hälsa & välmående.

Det är känt att aktiviteter vi engagerar oss i påverkar hur vi mår. Aktiviteter är centralt och betydelsefullt för hälsa och välbefinnande oavsett ålder. I UME-ACT vill vi öka kunskap hur olika typer av aktiviteter kan mätas, förändras och stödjas under olika faser och situationer av åldrandet. Exempel på aktiviteter forskargruppen särskilt fokuserat är fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter och digitala aktiviteter.

Som alla vet så växer andelen äldre i Sverige. För somliga kan det seniora livet upplevas som en tid av frihet, fylld av möjligheter att engagera sig i aktiviteter och sociala sammanhang, vilket i sin tur bidrar till ett gott åldrande. För andra kan det uppstå förändringar som försvårar möjligheterna att leva ett aktivt liv. Vi vet till exempel att många äldre drabbas av förluster i sina sociala sammanhang och därför lever sitt liv ensamma.

Mer än var fjärde person runt 80 års ålder har komplexa hälsoproblem, och den siffran verkar också öka. De allra flesta äldre bor i sina ordinarie, vanliga hem, och vid behov av stöd behövs därmed kompetent personal från hemtjänst och hemsjukvård. Livet som senior kan alltså se väldigt olika ut, och samhällsservice, vård och omsorg måste organiseras och ha kunskap för att möta dessa varierade behov. UME-ACT forskargrupp vill belysa och utveckla kunskap om aktiviteters betydelse för seniorer i olika situationer och delar av åldrandet.

Forskargruppen utgår från institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, med nära samarbete med flera fakulteter vid Umeå universitet och andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Åldrandeforskning
Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Senast uppdaterad: 2024-05-07