"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Josefine Lampinen

Leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi inom äldrevård och äldreomsorg och doktorand. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi, Geriatrik
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt avhandlingsarbete har titeln: Delaktighet i dagligt liv och mental hälsa bland äldre personer med demens och effekter av ett intensivt rehabiliteringsprogram. 

Syftet är: att utveckla kunskap relaterad till delaktighet i dagligt liv och mental hälsa i ett representativt urval av äldre personer med demens samt efter ett intensivt rehabiliteringsprogram. Dessutom är syftet att beskriva upplevelser i dagligt liv efter  rehabiliteringsprogrammet hos personer med demens och deras närstående.

Mitt avhandlingsarbete utgår ifrån två forskningsprojekt: Umeå 85+/GERDA och MIDRED.

Umeå 85+/GERDA är en longitudinell populationsbaserad kohort studie som undersöker aktivt och hälsosamt åldrande bland mycket gamla människor i Västerbotten och i finska Österbotten.

MIDRED är en randomiserad kontrollerad studie med ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för hemmaboende personer med demens och deras närstående.

European Journal of Ageing, Springer 2022, Vol. 19 : 1441-1453
Lampinen, Josefine; Conradsson, Mia; Nyqvist, Fredrica; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Sondell, Anna; Lampinen, Josefine; Conradsson, Mia; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem