"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Josephine Savard

Specialistläkare i psykiatri, medicine doktor

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
Psykiatri Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är psykiater och disputerade 2021 på tvångsmässig sexuell beteendestörning. Min forskning fokuserar på behandling av tvångsmässig sexualitet och sexuella avvikelser samt kartlägger bakgrundsfaktorer för dessa tillstånd.

Journal of Behavioral Addictions, Akademiai Kiado 2023, Vol. 12, (1) : 278-287
Görts, Per; Savard, Josephine; Görts-Öberg, Katarina; et al.
Psychoneuroendocrinology, Elsevier 2022, Vol. 141
Boström, Adrian Desai E.; Andersson, Peter; Chatzittofis, Andreas; et al.
Current Addiction Reports, Springer Berlin/Heidelberg 2022, Vol. 9 : 23-31
Chatzittofis, Andreas; Boström, Adrian Desai E.; Savard, Josephine; et al.
Translational Psychiatry, Springer Nature 2022, Vol. 12, (1)
Jokinen, Jussi; Andersson, Peter; Chatzittofis, Andreas; et al.
Drugs, Springer 2022, Vol. 82 : 663-681
Landgren, Valdemar; Savard, Josephine; Dhejne, Cecilia; et al.
Journal of Behavioral Addictions, Akademiai Kiado 2022, Vol. 11, (2) : 520-532
Liberg, Benny; Görts-Öberg, Katarina; Jokinen, Jussi; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 12, (6)
Savard, Josephine; Görts Öberg, Katarina; Dhejne, Cecilia; et al.
Umeå University medical dissertations, 2149
Savard, Josephine
Journal of Behavioral Addictions, Akademiai Kiado 2021, Vol. 10, (3) : 839-847
Savard, Josephine; Hirvikoski, Tatja; Görts Öberg, Katarina; et al.
Biological Psychiatry, Elsevier 2020, Vol. 87, (9) : S354-S354
Savard, Josephine; Görts Öberg, Katarina; Chatzittofis, Andreas; et al.
Journal of Sexual Medicine, Elsevier 2020, Vol. 17, (8) : 1544-1552
Savard, Josephine; Görts Öberg, Katarina; Chatzittofis, Andreas; et al.
Journal of Behavioral Addictions, Akademiai Kiado 2017, Vol. 6, (2) : 187-193
Chatzittofis, Andreas; Savard, Josephine; Arver, Stefan; et al.