"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jun Zhang

Jag är postdoktor i Yaowen Wus grupp. Min forskning fokuserar på utveckling av kemo-optogenetiska system med fotoväxlingsbara CID som möjliggör kontroll av cellulära processer med ljus.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Kemiska institutionen
Plats
KB.A4, Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en doktorsexamen i kemi från Linköpings universitet under ledning av professor Per Hammarström och Peter Konradsson. Under mina doktorandstudier forskade jag främst med fokus på syntes och karakterisering av fluorescerande stilbenbaserade prober för detektion och avbildning av sjukdomsassocierade proteinaggregat, särskilt Aβ- och tau-aggregat vid Alzheimers sjukdom.

2019 anställdes jag i Yaowen Wu lab som postdoktor. Min nuvarande forskning fokuserar på utveckling av kemo-optogenetiska system med fotoväxlingsbara CID (sCIDs) som kan genomgå flera omgångar av ljusinducerad dimerisering, vilket möjliggör reversibel kontroll av cellulära processer med ljus. Vi använder detta system för att reversibelt kontrollera proteindimerisering, proteinlokalisering, positionering av organeller och proteinnedbrytning i levande celler med ljus. Vi föreställer oss att de kemo-optogenetiska tillvägagångssätten med sCID: er kan vara mycket användbara för att dissekera komplexiteten i biologiska regulatoriska nätverk.

Forskargrupper

Gruppmedlem