Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Kajsa Törmä

Kajsa Törmä

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
A, Humanisthuset, korridorerna HE2, HF2, HA2, HA1, HB1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i Engelsk språkvetenskap med ett kognitivt lingvistiskt fokus.

I min forskning intresserar jag mig för hur vi pratar om yttre rymden, med särskilt fokus på hur vi pratar om den som en fysisk plats. Vår konceptualisering av rymden sker i ett spänningsfält mellan empirisk kunskap, kroppslig erfarenhet och fantasi. Det här skapar intressanta språkliga förutsättningar som jag undersöker i mitt avhandlingsarbete. 

Jag är också för närvarande ordförande i doktorandföreningen Humdok som verkar för doktorandfrågor inom den humanistiska fakulteten. 

Forskargrupper

Gruppmedlem