Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

CogLing UmU

CogLing UmU är ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition. Våra forskningsområden är lexikal semantik, metafor och metonymi, läsare och fiktionsvärldar, språkutveckling samt språkundervisning och språkinlärning.

Kontaktpersoner

Marlene Johansson Falck
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 04
Per Boström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 81