"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Winka

Jag är universitetslektor i systematiskt botanik och pedagogisk utvecklare vid UPL.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2023, Vol. 13, (2) : 1-16
Laksov, Klara Bolander; Elmgren, Maja; Olsson, Thomas; et al.
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), 2022:1
Bränberg, Agneta; Winka, Katarina
Handbook on Teaching and Learning for Sustainable Development, Cheltanham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing 2021 : 323-334
Boström, Gert-Olof; Winka, Katarina; Wolanik Boström, Katarzyna
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 3-3
Bränberg, Agneta; Winka, Katarina
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 14-14
Winka, Katarina
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), 2021:1
Winka, Katarina; Ryegård, Åsa
Trondheim: Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet 2020
Raaheim, Arild; Grepperud, Gunnar; Olsson, Thomas; et al.
nu2020: Abstractbok : 207-208
Winka, Katarina; Bränberg, Agneta; Bek, Anders; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning – kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 45-45
Mejtoft, Thomas; Winka, Katarina
Lund: Studentlitteratur AB 2019
Winka, Katarina; Ryegård, Åsa
HECU 9: Abstract Book : 131-134
Olsson, Thomas; Winka, Katarina; Førland, Oddfrid; et al.
UNIPED, Universitetsforlaget 2018, Vol. 41, (3) : 246-258
Sandvoll, Ragnhild; Winka, Katarina; Allern, Marit
The International Consortium for Educational Development Conference, June 5-8, 2018, Atlanta, USA
Winka, Katarina
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 56-58
Winka, Katarina
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), 2017:1
Winka, Katarina; Fjellström, Mona
The International Consortium for Educational Development Conference, 23-25 Nov, 2016, Cape Town, South Africa
Winka, Katarina; Svensson, Ingrid
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap : program
Winka, Katarina
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), 2015:1
Winka, Katarina
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 123-138
Bränberg, Agneta; Winka, Katarina
Ett universitet i tiden: universitetspedagogiska konferensen 2013 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 65-69
Fällström, Anders; Uvell, Staffan; Winka, Katarina
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 163-164
Winka, Katarina; Andersson, Per; Elisasson, Britt-Marie; et al.
Lund: Studentlitteratur 2013
Winka, Katarina; Ryegård, Åsa
ISSOTL 2012, Milwaukee
Olsson, Thomas; Winka, Katarina; Ryegård, Åsa; et al.
SwedNet årskonferens, Malmö, Sverige, 2012
Winka, Katarina
Konferenskatalog: NU 2012: gränslöst lärande : 120-120
Winka, Katarina; Olsson, Thomas; Ryegård, Åsa; et al.
Att leda högre utbildning 14-15 nov 2011
Winka, Katarina; Fjellström, Mona
Lund: Studentlitteratur 2010
Grysell, Tomas; Winka, Katarina
Program och abstracts från NU2010 : 59-59
Winka, Katarina
Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet, Uppsala: Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU), Uppsala universitet 2010 : 127-133
Winka, Katarina
ICED 2010 Proposals : 138-138
Winka, Katarina; Englund, Claire
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2008 : 259-267
Winka, Katarina
Mycological Research, Vol. 111, (5) : 509-547
Hibbett, David S; Binder, Manfred; Bischoff, Joseph F; et al.
Stockholm: Högskoleverket 2007
Winka, Katarina
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, 2006:2
Erhardsson, Margareta; Winka, Katarina
ICED (International consortium for educational development)
Winka, Katarina; Grysell, Tomas