"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kristina Stefansson

Biträdande universitetslektor och specialistläkare inom klinisk kemi.

Kombinationsanställd vid Umeå universitet och Region Västerbotten.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor, specialistutbildad läkare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap Enhet: Klinisk kemi
Plats
By 6M, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 85 Umeå

Avdelningen för klinisk kemi på Umeå universitetssjukhus tillhandahåller idag specialkoagulationsanalyser för utredning av blödningssjukdomar och trombospredisposition för hela Norra regionen. Vi utför även tolkning av resultaten för att stödja kliniker. För att bättre kunna tolka nivåer av koagulationsfaktorer vid olika tillstånd, bland annat graviditet och åderförkalkning, behövs mer kunskap och bättre referensintervall att stödja sig mot. Vår forskning riktar sig därför mot en ökad förståelse av koagulationsfaktorer och trombofila mekanismer med syfte att förbättra våra riskbedömningar och på sikt optimera förebyggande åtgärder och behandlingar.

BMC Oral Health, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Israelsson, Pernilla; Oda, Husam; Öfverman, Charlotte; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2024, Vol. 13, (5)
Mickelsson, Malin; Ekblom, Kim; Stefansson, Kristina; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2021, Vol. 81, (8) : 622-628
Mickelsson, Malin; Söderström, Elisabet; Stefansson, Kristina; et al.
Oncology Reports, Spandidos Publications 2019, Vol. 42, (1) : 142-150
Stefansson, Kristina; Oda, Husam; Öfverman, Charlotte; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 26, (Supplement 3) : 1046-1046
Ofverman, Charlotte; Stefansson, Kristina; Ottander, Ulrika; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 25, (9) : 1100-1100
Lindquist, David; Öfverman, Charlotte; Stefansson, Kristina; et al.
Oncology Letters, Spandidos Publications 2015, Vol. 10, (6) : 3565-3572
Loizou, Christos; Laurell, Göran; Lindquist, David; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 25, (9) : 684-684
Stefansson, Kristina; Oda, Husam; Öfverman, Charlotte; et al.
International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 24, (9 suppl 4) : 892-892
Lindquist, David; Ranhem, C.; Stefansson, Kristina; et al.
Journal of Investigative Dermatology, Nature Publishing Group 2009, Vol. 129, (7) : 1656-1665
Brattsand, Maria; Stefansson, Kristina; Hubiche, Thomas; et al.
Journal of Investigative Dermatology, Elsevier 2008, Vol. 128, (1) : 18-25
Stefansson, Kristina; Brattsand, Maria; Roosterman, Dirk; et al.
Biological chemistry (Print), Vol. 387, (6) : 761-768
Stefansson, Kristina; Brattsand, Maria; Ny, Annelii; et al.
Journal of Investigative Dermatology, Vol. 124, (1) : 198-203
Brattsand, Maria; Stefansson, Kristina; Lundh, Christine; et al.
Israelsson, Pernilla; Oda, Husam; Öfverman, Charlotte; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Kristina Stefanssons labb

Forskningsprojekt

29 april 2013 till 31 december 2027

Jag undervisar på läkarprogrammets termin 4 som föreläsare och casehandledare. Jag är också administrativt ansvarig för klinisk kemis laborationer på kursen. Utöver detta har jag under flera års tid handlett studenter på biomedicinsk analytikerprogrammet under deras examensarbete.