"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Laura Carroll

Biträdande universitetslektor

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)
Plats
6L, Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi, 90187 Umeå

För mer information, gå till vår hemsida: microbe.dev

Laura Carrolls labb utvecklar och använder bioinformatiska metoder för att övervaka och bekämpa spridningen av bakteriella patogener.

(Meta)genomisk sekvensering spelar en allt mer avgörande roll i klinisk och folkhälsomikrobiologi. Som sådan växer mängden offentligt tillgängliga (meta)genomiska data från mikrober – inklusive patogener – snabbt. Som en beräkningsmikrobiologigrupp utvecklar och använder vi bioinformatiska tillvägagångssätt, som kan utnyttja dessa enorma datamängder för att förbättra patogenövervakning, källspårning, utbrottsdetektering och riskutvärderingsinsatser.

Specifikt utvecklar och distribuerar vi  fylodynamiska modeller, som kan användas för att spåra utvecklingen och överföringen av zoonotiska patogener mellan djurreservoarer och den mänskliga befolkningen; metoder för maskininlärning, som kan användas för att identifiera mikrobiella genomiska determinanter associerade med fenotyper av klinisk och industriell betydelse (t.ex. värdsjukdomstillstånd, fenotyper av antimikrobiell resistens); och multiomics-metoder, som kan användas för att förutsäga patogenvirulenspotential.

Vi vill överbrygga överbrygga klyftan mellan experimentella och beräkningsmikrobiologer genom att göra (meta)genomiska dataanalysmetoder tillgängliga och tillgängliga för alla genom undervisning och uppsökande verksamhet.

Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology 2024, Vol. 90, (4)
Chung, Taejung; Salazar, Abimel; Harm, Grant; et al.
Microbial Genomics, Microbiology Society 2023, Vol. 9, (7)
Carroll, Laura M.; Piacenza, Nicolo; Cheng, Rachel A.; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Carroll, Laura M.; Pierneef, Rian; Mafuna, Thendo; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 13
Gaballa, Ahmed; Wiedmann, Martin; Carroll, Laura M.

Forskargrupper

Forskningsledare
Laura Carroll Lab