Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Linda Pommer

Linda Pommer

Jag arbetar idag med information och kommunikation, samt undervisning. Jag ger även support och stöd vid användning av interaktiv teknik för presentationer och videomöten i KBC fokusmiljö.

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Plats

Jag arbetar idag med kommunikation, webbsidor och publicering på skärmar samt är kursansvarig för examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik på institutionen för Tillämpad fysik och elektronik.

En annan del av mitt arbete är som facilitator i KBC fokusmiljö där jag ger support och stöd för användning av interaktiv teknik för presentationer och videomöten. Jag arbetar även för att öka kommunikation och utbyte av information mellan forskare, lärare, studenter och allmänheten.

Jag har tidigare arbetat som projektledare i MT4North, ett projekt för att ta fram en innovationsmodell för att stödja och underlätta för innovatörer inom medicinteknik att nå ut på marknaden med sina produkter.

Tidigare var mitt arbete huvudsakligen i form av olika forskningsprojekt där torrefiering av biomassa till biokol för senare omvanling till biobränsle var i fokus. Mitt huvudsakliga kompetensområde är inom analytisk kemi (GC/MS, GC/TCD) samt projektledning. Jag har deltagit i och varit projektledare för både nationella projekt och EU-projekt.

2020
Fuel processing technology, Elsevier 2020, Vol. 202
Borén, Eleonora; Pommer, Linda; Nordin, Anders; et al.
2019
Medicinteknikdagarna 2019, Linköping, Sweden, 2-3 oktober, 2019
Mejtoft, Thomas; Andersson, Britt M.; Pommer, Linda; et al.
2017
Applied Energy, Elsevier 2017, Vol. 191 : 414-424
Rudolfsson, Magnus; Borén, Eleonora; Pommer, Linda; et al.
2016
Papers of the 24TH European Biomass Conference: Setting the Course for a Biobased Economy, Amsterdam: ETA Florence Renewable Energies 2016 : 1138-1142
Khwaja, Salik; Weiland, Fredrik; Pettersson, Esbjorn; et al.
2016
Bioenergy Research, Vol. 9, (1) : 355-368
Normark, Monica; Pommer, Linda; Gräsvik, John; et al.
2015
Fuel processing technology, Vol. 134 : 387-398
Strandberg, Martin; Olofsson, Ingemar; Pommer, Linda; et al.
2015
Energy & Fuels, Vol. 29, (6) : 3725-3731
Åberg, Katarina; Pommer, Linda; Nordin, Anders
2014
Green Chemistry, Vol. 16, (12) : 4906-4913
Lestander, Torbjörn A.; Rudolfsson, Magnus; Pommer, Linda; et al.
2014
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 110 : 130-137
Werner, Kajsa; Pommer, Linda; Broström, Markus
2014
Journal of Near Infrared Spectroscopy, Vol. 22, (2) : 129-139
Wiklund Lindström, Susanne; Nilsson, David; Nordin, Anders; et al.
2013
21nd European Biomass Conference and Exhibition, Copenhagen, June, 2013, ETA Florens Renewable Energies, 2013
Borén, Eleonora; Broström, Markus; Kajsa, Werner; et al.
2013
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings: 21nd European Biomass Conference and Exhibition, ETA-Florens Renewable Energies 2013 : 944-946
Werner, Kajsa; Borén, Eleonora; Broström, Markus; et al.
2012
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 96 : 100-109
Brostrom, Markus; Nordin, Anders; Pommer, Linda; et al.
2012
Technologies for converting biomass to useful energy: combustion, gasification, pyrolysis, torrefaction and fermentation, CRC Press 2012 : 217-244
Nordin, Anders; Pommer, Linda; Olofsson, Ingemar; et al.
2009
Energy & Fuels, American Chemical Society 2009, Vol. 23, (9) : 4245-4253
Pommer, Linda; Öhman, Marcus; Boström, Dan; et al.
2008
Water, Air and Soil Pollution, Springer 2008, Vol. 193, (1-4) : 155-163
Taube, Fabian; Pommer, Linda; Larsson, Tom; et al.
2005
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, Vol. 39, (34) : 6315-25
Fick, Jerker; Pommer, Linda; Åstrand, Anders; et al.
2005
Energy & Fuels, Vol. 19, (4) : 1742-1748
Pommer, Linda; Öhman, Marcus; Nordin, Anders
2004
Journal of Atmospheric Chemistry, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 2004, Vol. 48, (2) : 173-189
Pommer, Linda; Fick, Jerker; Andersson, Barbro; et al.
2004
Indoor Air, Köpenhamn: Blackwell Munksgaard 2004, Vol. 14, (S8) : 75-83
Pommer, Linda; Fick, Jerker; Nilsson, Calle; et al.
2004
Indoor Air, John Wiley & Sons 2004, Vol. 14, (1) : 16-23
Pommer, Linda; Fick, Jerker; Sundell, J; et al.
2003
Atmospheric Environment, Vol. 37, (29) : 4087-96
Fick, Jerker; Pommer, Linda; Nilsson, Calle; et al.
2003
Umeå: Ekologi och geovetenskap 2003
Pommer, Linda
2002
Atmospheric Environment, Vol. 36, (20) : 3299-3308
Fick, Jerker; Pommer, Linda; Andersson, Barbro; et al.
2002
Atmospheric Environment, Vol. 36, (9) : 1443-1452
Pommer, Linda; Fick, Jerker; Andersson, Barbro; et al.
2001
Environmental Science & Technology, Vol. 35, (7) : 1458-62
Fick, Jerker; Pommer, Linda; Andersson, Barbro; et al.
Fick, Jerker; Pommer, Linda; Åstrand, Anders; et al.
Olofsson, Ingemar; Strandberg, Martin; Pommer, Linda; et al.
Strandberg, Martin; Olofsson, Ingemar; Pommer, Linda; et al.
Strandberg, Martin; Olofsson, Ingemar; Pommer, Linda; et al.
Åberg, Katarina; Lindh, Ingemar; Kollberg, Kristoffer; et al.

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 28 februari 2022
1 juli 2017 till 31 december 2019

Är kursansvarig för examensarbete för högskoleingenjörer i Maskinteknik.