"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Medtech4North

Forskningsprojekt Det övergripande målet med Medtech4North är att medverka till att utveckla regionens medicintekniska företags forsknings-och innovationsverksamhet.

Medtech4North coachar fem innovationsprojekt framåt i innovationsprocessen och arbetar tillsammans med dem för att ta fram en innovationsmodell som är tänkt att stödja projekt när de arbetar med utveckling av innovationer.

Projektansvarig

Per Hallberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 62

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-07-01 2019-12-31

Finansiering

Tillväxtverket

Region Västerbotten

Umeå kommun

Västerbottens läns landsting

Luleå tekniska universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Medicinsk teknik

Projektbeskrivning

Utvecklingen av forsknings- och innovationsverksamheten kommer att ske genom att utifrån etablerat nätverket mellan innovationsriktade forskare och näringsliv inom medicinteknik i norra regionen skapa, implementera och förankra en ny företagsforskningsinriktad innovationsmodell. Modellen används för att vidareutveckla fem medicintekniska innovationsidéer. Projektet ska inspirera och positivt påverka till samverkan mellan företag, akademi och vård.

En expertgrupp bestående av nödvändig multidisciplinär expertis coachar deltagande innovationsprojekt under projektets gång och innovationsmodellen verifieras samtidigt av projekten.

När innovationsmodellen är färdigutvecklad och verifierad kommer den att presenteras här på hemsidan. En kort presentation av innovationsmodellen i dess nuvarande form görs nedan.

Innovationsmodellen
Senast uppdaterad: 2019-05-24