"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

MT4North - Business model

Forskningsprojekt Det övergripande målet med projektet är att i samverkan mellan akademi, hälso-/sjukvård och företag stimulera och stödja de medicintekniska företagen så att deras forsknings- och innovationsverksamhet effektiviseras, vilket i sin tur på sikt kommer att leda till en ökad omsättning.

Företag har inom det medicintekniska området ofta svårigheter med att hitta kapitalförsörjning till sina forsknings- och innovationsaktiviteter. Orsakerna är mångfacetterade och beror i stora delar på den långa utvecklingstid som företagen står inför. Syftet med projektet är därför att tillämpa den branschspecifika innovationsmodell som skapats i föregående projekt för att därigenom långsiktigt effektivisera regionens medicintekniska företags förmåga att ta sina egna forskningsresultat till produkt och för att minimera gapet som uppstår innan företagen kan locka till sig investerare.

Projektansvarig

Per Hallberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 62

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2022-02-28

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik, Medicinsk teknik

Externa finansiärer

Region Västerbotten, EU Horizon 2020 (H2020)

Projektbeskrivning

Arbetet innefattar utveckling och användandet av innovationsmodellen som verktyg för affärsutvecklingen i de 5 delprojekt som ingick i föregående projekt samt att i samverkan med det lokala innovationsstödsystemet tillämpa modellen på minst 5 befintliga och för projektet externa företag i branschen. Projektets alla faser nyttjar det redan etablerade regionala nätverket mellan innovationsinriktade forskare och näringsliv inom medicinteknik. Projektet kommer inom ramen för en lärandeprocess att skapa en webbapplikation baserad på innovationsmodellen och därmed tillhandahålla ett effektivt nätbaserat verktyg som är användbart för innovatörer, entreprenörer, affärscoacher, utvärderare och finansiärer. Webbapplikationen kommer bl.a. att inkludera teknisk utveckling (programutveckling, webbdesign), användarvänlighet, möjlighet till behovsanpassat gränssnitt, rapportgenerering, guider och manualer (text, video, etc.), textformulering samt intelligenta stödfunktioner.

För att säkra att regionen gynnas långsiktigt och att det utvecklade verktyget långsiktigt kommer att kunna förvaltas ingår i projektet att etablera ett nära samarbete med regionernas befintliga innovationssystem för tillämpning den branschspecifika innovationsmodellen och experttjänster relaterad till den.

Projektet befinner sig i skärningspunkten mellan tre av EU-programmets fokusområden, d.v.s. Innovationer inom hälso- och sjukvård, Life science, samt Teknik och tjänsteutveckling inom industrin. Satsningen förväntas resultera i en hållbar, jämställd, konkurrenskraftig och ökad tillväxt hos medicintekniska företag i regionen samt en stärkt innovationssamverkan mellan näringslivet, akademin och hälso- och sjukvården.

Resultat från projektet

Projektet har resulterat i en prototyp som finns publicerad. Vi arbetar för närvarande med att göra en release av webbverktyget på en mer permanent webbplats.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-05-30