"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lingyu Li

Lingyu Li arbetar som postdoktor i Sun Nyunt Wais grupp och Saskia Erttmanns grupp.

Kontakt

E-post
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Saskia Erttmann
Anknytning
Staff scientist (tjänstledig) vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Saskia Erttmann

I sitt nuvarande projekt undersöker Lingyu effekterna av ett nytt bakteriellt cellgift på tumörprogression och immuncellssignalering. Motilitetsassocierad dödande faktor A (MakA), ett nytt cytotoxin som utsöndras från Vibrio-kolera, är terapeutiskt aktivt mot tillväxt av koloncancerceller (CRC). Hennes forskningssyfte är att undersöka hur MakA förändrar tumörens mikromiljö, inklusive jämvikten mellan cytokiner och andra inflammatoriska mediatorer, som kan spela en roll i MakA-beroende cancerregression.

Bio

Lingyu studerade biologi vid Shanghai Ocean University där hon upptäckte sitt intresse för näringsfysiologisk forskning. Sedan började hon på Laboratory of Aquaculture Nutrition and Environmental Health (LANEH) vid East China Normal University (ECNU), och tog sin doktorsexamen 2020 med huvudämnet metabolisk fysiologi.

Hennes doktorandstudier fokuserade på att undersöka den molekylära regleringen av omprogrammering av energihomeostas, särskilt i fiskmodellerna (tilapia och zebrafisk). Efter sin doktorsexamen arbetade hon som forskningsassistent i professor Du’s labb i LANEH. Sedan fick hon anställning i Saskia Erttmanns forskargrupp vid Umeå universitet i februari 2021. Därmed ändrade hon forskningsfältet till immunitet för att identifiera nya molekylära aktörer inom medfödd immunitetsreglering. Nu arbetar hon i gruppen Sun Nyunt Wai och gruppen Saskia Erttmann.

Forskargrupper

Gruppmedlem